Перейти до вмісту

Студенти Університету відповідно до статті 62, пункт 15 Закону України «Про вищу освіту» мають право на вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить не менше як 25 % загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти.
При цьому здобувачі певного рівня вищої освіти мають право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти, за погодженням з керівником відповідного факультету чи підрозділу.

Бакалаврат

Історія соціальної роботи

Людина в сучасному соціумі

Основи паблік рілейшнз в соціальній роботі

Практикум з соціальної роботи

Соціальна і демографічна статистика

Соціальна політика

Соціальна реабілітація та патронаж

Соціальна робота у громаді

Соціальне страхування і пенсійне забезпечення

Соціальний аудит та оцінка потреб

Соціально-педагогічна робота з сім’ями, дітьми і молоддю

Статеве виховання та підготовка до сімейного життя

Технології роботи соціального гувернера

Тренінг з соціальної комунікації

Магiстратура

Захист дитини – сімейно орієнтований підхід

Кадровий менеджмент в соціальних закладах

Опіка і піклування

Психолого-педагогічні основи соціальної роботи з неповносправними

Робота соціального педагога в закладах освіти

Соціальна робота у сфері зайнятості

Соціальне партнерство

Соціальний супровід отримувачів соціальних послуг

Теорія і практика тренінгової роботи

Технології соціальної та соціально-педагогічної роботи в зарубіжних країнах