Перейти до вмісту

21 квітня 2022 року об 11.00 на інформаційній платформі ZOOM відбулась онлайн-зустріч науково-педагогічного складу кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького національного університету, студентів групи СРК 21-1 зі стекхолдерами (Хмельницький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Хмельницький міський центр праці, Хмельницький обласний центр соціально-психологічної допомоги, навчально-виховний комплекс №9).

Мета заходу полягала у висвітленні структури закладів та установ соціального спрямування, напрямів та принципів їх роботи для поінформованості майбутніх фахівців соціальної сфери, покращення професійної зорієнтованості.

Інша частина заходу передбачала обговорення освітніх програм «Соціальна робота. Соціальна педагогіка та коучинг» (бакалаврат) та «Соціальна робота. Соціальна педагогіка» (магістратура) задля оптимізації навчального процесу, покращення компетентностей здобувачів вищої освіти, наповнення освітніх програм актуальними та необхідними складовими.

Директор Хмельницького обласного центру соціально-психологічної допомоги Андрейчак А. Ф. наголосила на необхідності відображення такого аспекту професійної діяльності соціального працівника як профілактика насильства та торгівлі людьми, було запропоновано ввести відповідну навчальну дисципліну. Директор центру вказала на необхідність збільшення дисциплін, що формують психологічну компетентність майбутніх фахівців, формують у них здатність здійснювати інноваційну професійну діяльність.

Директор Хмельницького міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Любецька М. М. зауважила, що освітня програма «Соціальна робота. Соціальна педагогіка та коучинг» розроблена як комплекс освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання, навчальних цілей, необхідних для професійної діяльності. Позитивний відгук отримала й освітня програма «Соціальна робота. Соціальна педагогіка». Заступник директора Хмельницького міського центру зайнятості
Білик І. Г. здійснила наголос на коучингових технологіях у сфері зайнятості, запропонувала збільшити кількість предметів, що висвітлюють різні аспекти менеджменту в соціальних закладах. Інна Гаврилівна акцентувала увагу на необхідності розширення зв’язків з організаціями та закладами соціального спрямування з метою поглиблення професійних здібностей здобувачів вищої освіти.

Загороднікова К. В. – соціальний педагог НВК № 9, звернула увагу на необхідність розширення соціально-педагогічної складової освітніх програм задля забезпечення програмних результатів навчання. Соціальний педагог запропонувала передбачити вивчення кращих світових практик роботи з різними категоріями населення задля попередження та подолання складних життєвих обставин.

Усі роботодавці вказали на тісну співпрацю з кафедрою соціальної роботи і соціальної педагогіки, що виявляється у проведенні спільних заходів, проходженні різних форм практики студентами спеціальності «Соціальна робота», проведенні наукових досліджень на базі їх закладів та установ при написанні кваліфікаційних робіт.

Завідувач кафедри подякував усім учасникам заходу та запевнив, що пропозиції буде враховано при оновленні освітніх програм, що сприятиме покращенню навчальних результатів.