Перейти до вмісту
АнкетаРезультати
Академічна доброчесність очима викладача2022
Анкета першокурсника спеціальності 231 “Соціальна робота. Соціальна педагогіка та коучинг”
Дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками
Оцінювання якості викладання навчальної дисципліни
Оцінювання якості організації та проведення практичної підготовки
Якість змісту та реалізації ОП “Соціальна робота. Соціальна педагогіка” другого(магістерського) рівня, її удосконалення
Якість змісту та реалізації ОП “Соціальна робота. Соціальна педагогіка” першого(бакалаврського) рівня, її удосконалення
Опитування роботодавців та фахівців в галузі щодо оцінювання якості професійної підготовки здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем бакалавр зі спеціальності 231 “Соцільна робота”
Оцінювання навчальних дисциплін бакалавр 22-23н.р.(І семестр)2022
Оцінювання навчальних дисциплін магістри 22-23н.р. (І семестр)2022
Оцінювання освітньої програми бакалавр2022
Оцінювання освітньої програми магістр2022
Оцінювання практичної підготовки магістри 22-23н.р (І семестр)2022
Анкетування першокурсників бакалавр 22-23н.р.2022
Опитування роботодавців2022
Результати оцінювання практичної підготовки бакалавр 2023
Результати оцінювання підготовки випускниками кафедри2022

Звiт за результатами анкетування здобувачів вищої освіти та викладачів щодо рівня задоволеності навчальним процесом в ХНУ

Анкета для професорсько-викладацького складу кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки «Ефективність організації дистанційного навчання»

Анкета для здобувачів вищої освіти «Якість освітнього процесу»

Анкета для абітурієнтів «Майбутня професія»

Оцінка навчальної дисципліни

Анкета першокурсника

Якість практичної підготовки очима студентів

Освітній процес очима студента

Доброчесність очима студентів

Освітня програма очима студента

Освітня програма очима викладача

Результати оцінювання навчальних дисциплін бакалавр 22-23н.р.(І семестр)