Перейти до вмісту

Доцент кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки

https://orcid.org/0000-0001-9387-1857

Освіта

 • 1986-1993 – ЗОШ І-ІІІ ступенів №24.
 • 1993-1998 – Хмельницьке педагогічне училище.
 • 1998-2003 – Технологічний університет Поділля.
 • 2010 р. – присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.07 – Теорія і методика виховання, тема кандидатської дисертації: «Розвиток творчих здібностей підлітків в процесі позакласної роботи».
 • 2011 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького національного університету.

Підвищення кваліфікації (стажування)

Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти за напрямом «Впровадження інформаційних технологій у навчально-виховний процес вищої школи (06.01. 2015 – 06.02. 2015 рр.)

З 11.03.2016 -11.04.2016 Хмельницький національний університет з тематичних університетських курсів. З 10.11. 2019 по 10.02. 2020 рр. на кафедрі соціальної роботи Хмельницького інституту соціальних технологій ВМУРол«Україна».

•2020 р. – підвищення кваліфікації за програмою «Інтеріоризація вищоїосвіти» в Університет Collegium Civitas, XII floor of the Palace of Culture andScience, Warsaw, Poland і отримала сертифікат NR 142 / 2020.

•2020 р. – підвищення кваліфікації ГО «Ла Страда- Україна»«Медіація:виклики сьогодення», сертифікат No 154-м 2020;

Наукові інтереси. Громадська діяльність

 • член ГО «Ліга Соціальних працівників» (з травня 2019 року)
 • наукове консультування фахівців Хмельницького обласного центру туризму і краєзнавства (з 01 січня 2017 року по теперішній час);

Навчальні дисципліни

 • Соціальна робота з різними групами клієнтів
 • Теорія і практика реабілітаційної роботи
 • Профілактика сімейного насильства та торгівлі людьми
 • Соціальна реабiлiтацiя та патронаж
 • Соціальна робота з дiтьми та молоддю
 • Соціально-педагогічна профілактика деліквентної поведінки

Професійна діяльність:

 • 2003 –2005рр. викладач кафедри  педагогіки і психології Хмельницький національний університет;
 • 2005  –2009рр.  доцент   кафедри  педагогіки  і   психології  Хмельницький національний університет;
 • 2009-2011 викладач кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницький національний університет
 • 2011 р. – по теперішній час – доцент кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницький національний університет

Наукова діяльність:

 • наукові зацікавлення охоплюють питання особливостей професійної підготовки працівників соціальної сфери, методології та організації наукових досліджень в соціальній сфері, розвитку професійної мобільності, академічної доброчесності;

авторка близько 20 наукових та навчально-методичних праць, зокрема: монографії «Формування творчої особистості студента першого курсу напряму підготовки «соціальна робота» (Хмельницький, 2020); 4 методичних посібників; 1 словника «Словник з соціальної роботи і соціальної педагогіки» (у співавторстві з Рідкодубською А.А..), 2 методичні матеріали; 15 фахових видань; 1 закордонне видання тощо;

 • учасниця чисельних науково-практичних конференцій, конгресів, симпозіумів та інших наукових заходів як в Україні так і в зарубіжних країнах;

Нагороди:

Подяка ректора Хмельницького національного університету «За вагомі здобутки у науковій і педагогічній діяльності» (2011);

Грамота «Кращому куратору гуманітарно-педагогічного факультету» (2011);

Сертифікат державного фонду сприяння місцевому самоврядуванню в Україні, член делегації конгресу місцевих регіональних влад ради Європи

Навчальні курси:

 • «Соціальна робота з різними групами клієнтів»
 • «Соціальна реабілітація та патронаж»
 • «Профілактика сімейного насилля та торгівлі людьми»
 • «Соціально-педагогічна профілактика делінквентної поведінки»

Список основних наукових та навчально-методичних праць:

Якубова Л. Особливості соціально-педагогічної роботи з наркозалежною молоддю. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Педагогічні науки м. Луцьк. СНУ ім. Л. Українки 2014.-№7(256).- С. 384-389.

Якубова Л. Організація надання соціально-пелагогічних послуг працівниками центрів соціальних служб для сімї, дітей та молоді. Збірник наукових праць НАДПСУ серія: Педагогічні та психологічні науки, гол. ред. В.В. Райко, Хмельницький вид. НАДПСУ, 2014, №2 (71) С. 211-223.

Якубова Л.А. Надання соціально-педагогічних послуг молоді в умовах Хмельницького обласного центру соціальних служб для сімї, дітей та молоді. Педагогічний дискурс: зб. наук. праць / гол. ред. І. М. Шоробура. – Хмельницький: ХГПА, 2014.-Вип. 17. С. 226-231

Якубова Л.А. Порівняльний аналіз особливостей організації соціальної роботи з людьми похилого віку в Україні та за кордоном. Науковий вісник УжНУ Серія “Педагогіка соціальна робота”.- № 36 , 2015- С. 209-212.

Якубова Л.А. Особливості методичної роботи соціального педагога в загальноосвітньому навчальному закладі. Збірник наукових праць Кам”янець- Подільського націогального університету імені Івана Огієнко, Серія: соціально-педагогічна, який постановою ВАК України № 9, від 06.1999. С. Педагогічні науки С. 156-168; 2015

Якубова Л.А. Особливості методичної роботи соціального педагога в загальноосвітньому навчальному закладі. Науковий вісник Ужгородського університету / Зб. наук. пр. Інституту проблем виховання АПН України – Вип. 1(38) Кн. І / – Ужгород , 2016.–

Якубова Л. А. Теоретичний аналіз особливостей соціальної реабілітаії осіб, що повернулися із зони АТО. Вісник національної академії Державної прикордонної служби України, Серія Пелагогіка , вип. 4, 2016, Хмельницький, гол. ред. Діденко О.В.

Якубова Л. А. Структурно – функціональна модель соціальної реабілітації осіб, що повернулися із зони АТОм. Дрогобич ДДПУ ім. І Франка Фахове наукове видання //Молодь і ринок №5 (148) травень 2017

Якубова Л.. А. Virtus: scientific journal. 2018. № 26, part 1. Проектна технологія під час підготовки соціальних працівників.

Якубова Л.А. Підготовка майбутніх соціальних працівників. Virtus: scientific journal. 2018. № 27.

Якубова Л А Формування творчої особистості студента першого курсу напряму підготовки Соціальна робота Теоретичні та методичні аспекти соціальної діяльності: монографія/відп.ред.Л.О. Данильчук, Л.І. Романовська. Хмельницький:ФОП Цюпак А,А., 2020.Т. 2 С.296-335

Матеріали конференцій (статті, тези)

VІ Міжнародна науково-практична конференція «Становлення особистості професіонала: перспективи й розвиток», 24-25 березня 2017 р. у Одеському державному університеті внутрішніх справ. Тема доповіді : «Соціальний розвиток майбутніх працівників соціальної сфери».

V Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців», яка відбудеться на базі Хмельницького національного університету 30–31 березня 2017 р. М. Хмельницький. ХНУ, каф пед и псих. Тема доповіді: «Особливості професійного розвитку сайбутніх соціальних педагогів»

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми реформування системи виховання та освіти в Україні» 21-22 квітня 2017 р. м. Львів Тема доповіді: «Професійне зростання майбутніх працівників соціальної сфери»

Міжнародна науково-практична конференція «Педагогіка та психологія: виклики і сьогодення», 5-6 травня 2017 р. м. Київ. Тема доповіді «розвиток самостійності у майбутніх працівників соціальної сфери

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний вимір психології та педагогіки» 26-27 травня 2017 р.м. Тернопіль, Тернопільський національний університет, Тема доповіді «Розвиток професійної компетентності майбутніх працівникфів соціальної сфери »

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ: НАДБАННЯ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ, 26-27.11. 2017р. м.Хмельницький , ХНУ

22-23 грудня 2017 р.Міжнародна науково-практична конференція «Психологія та педагогіка: методика та проблеми практичного застосування». м.Львів, тема доповіді: соціальний розвиток особистості мотиваційних компонент

Статті у зарубіжних виданнях

Rebukha, L., Ridkodubska Н, Shukatka, O., Yakubova, L., Bloshchynskyi I.,Melnychuk. I. Scientific approaches for the fundamentalization of the professional training of future social work specialists. Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores. ño: VII Número: 2 Р. 105-123

Наукові видання, що індексуються у Web of Science та Scopus:

 1. L. Yakubova. H. Ridkodubska, , M. Korman, V.Bahrii, N.Chornobryva Teaching and learning in high educational institutions based on scientific approach successful practices. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research open journal – 11/01-XVI. OPEN ACCESS journal p/ 145-152
 2. Liudmyla Yakubova Hanna Ridkodubska Leonid Vyhovskyi Tetyana Vyhovska Oksana Humenyuk Application of information technologies in the educational process of higher educational institutions under the martial law DOI: https://doi.org/10.47750/jett.2022.13.03.026Journal for Educators, Teachers and Trainers, 2022, Vol. 13 (3), р. 275-287

Контакти:

ел.пошта: lyudmilay678@gmail.com