Перейти до вмісту

завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор

Google Scholar ORCID

Освіта

 • 1988-1999 – ЗОШ І-ІІІ ступенів №18.
 • 1999-2004 – Хмельницький державний університет.
 • 2010 р. – присуджено науковий ступінь кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.09 – Психологія діяльності в особливих умовах, тема кандидатської дисертації: «Розвиток професійної готовності водіїв автотранспорту до дій в екстремальних ситуаціях».
 • 2016 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького національного університету.
 • 2016-2017 рр. – друга вища освіта, спеціальність «Соціальна робота», кваліфікація «Спеціаліст із соціальної роботи».
 • 2019 р. – присуджено науковий ступінь доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.05 – Соціальна педагогіка, тема докторської дисертації: «Теорія та практика реабілітації військовослужбовців-учасників бойових дій в системі соціальних служб».
 • 2021 р. – присвоєно вчене звання професора кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького національного університету.

Підвищення кваліфікації (стажування)

 • 2024 р. – підвищив кваліфікацію за програмою підвищення кваліфікації працівників регіональних центрів соціальних служб, які забезпечують супервізію ведення випадків фахівцями із соціальної роботи, 28 лютого-13 березня 2024 року, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Свідоцтво СС 00493706/021450-24;
 • 2024 р. – підвищення кваліфікації у вебінарі «Сучасні виклики соціальної роботи», 19 березня 2024 року, Сертифікат № 1/3676;
 • 2023 р. – підвищення кваліфікації шляхом міжнародного стажування за програмою «Digital future: blended learning» за підтримки Університету прикладних наук Анхальт (Hochshule Anhalt, HSA) на базі DUDIZ (німецько-український центр цифрових інновацій), 2 жовтня-30 листопада 2023 року, Свідоцтво DN 202311056;
 • 2023 р. – успішно закінчив курс навчання у Центрі післядипломної освіти за програмою підвищення кваліфікації «Розвиток мовленнєвої компетентності у контексті вивчення англійської мови відповідно до CEFR», 02 жовтня-30 грудня 2023 року, Сертифікат ХМ02071234/24 пк-031; 2023 р. – підвищення кваліфікації у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Наука і освіта в глобальному та національному вимірах : виклики, загрози, перспективи розвитку», 16-17 листопада 2023 року, Полтава-Лубни-Миргород, Сертифікат № 1/2704;
 • 2021 р. – підвищення кваліфікації у Міжнародному науковому та педагогічному семінарі «Integration of Professional Universities in the European Educational Space. Development of International cooperation», травень 2021 року, Вища школа агробізнесу в Ломзі, Свідоцтво WSA/2021/05/247;
 • 2020 р. – підвищення кваліфікації за програмою «Педагогічна майстерність», Центр підвищення кваліфікації та післядипломної освіти, м. Хмельницький, Свідоцтво № 20/046;
 • 2020 р. – підвищення кваліфікації за програмою «Нові та інноваційні методи навчання» Університет економіки в Кракові (Malopolska School of Public Administration, University of Economics in Krakow), Свідоцтво NR 2357/MSAP/2020;
 • 2020 р. – підвищення кваліфікації у вебінарі ГО «Ла Страда-Україна» «Протидія та реагування на випадки насильства над дітьми в умовах дистанційного навчання в період COVID-19», Свідоцтво № 1253 нтм/2020;
 • 2019 р. – закінчив на відмінно курс навчання англійської мови, що відповідає загальноприйнятому європейському стандарту В2, Свідоцтво АС № 001363, 2019 р., КПНЗ «Перші Київські державні курси іноземних мов»;
 • 2019   р.   –    підвищення    кваліфікації    у   Всеукраїнському   семінарі «Підготовка соціальних працівників до розвитку інтегрованих соціальних послуг в об’єднаних територіальних громадах» спільно з МБО Партнерство «Кожній дитині» в рамках проекту «Громада для людини: підвищення компетентності громад для розвитку соціальних послуг», Інститут людини Київського університету імені Бориса Грінченка;
 • 2018 р. – навчально-практичні семінари «Методики арт-терапії для рефлексії набутого досвіду» (сертифікат №407/18), «Дослідження тілесності в арт-терапії» (сертифікат №395/18);
 • 2018 р. – підвищення кваліфікації за програмою «Проектування освітніх програм в контексті стандартів вищої освіти», Центр підвищення кваліфікації та післядипломної освіти, м. Хмельницький.

Навчальні дисципліни

 • Адресна соціальна допомога та послуги
 • Паблік рилейшнз в соціальній роботі
 • Рекламно – інформаційні технології
 • Соціальна молодіжна політика
 • Соціальна політика
 • Людина в сучасному соціумі
 • Соціальний аудит та оцінка потреб
 • Соціально-психологічна діагностика та реабілітація

Підготовка наукових кадрів

 • Здійснено наукове керівництво (консультування) здобувача наукового ступеня кандидата педагогічних наук з а спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти Келемена Р. Ю. (Захист відбувся 27 серпня 2020 року. Тема дисертаційної роботи «Підготовка майбутніх молодших спеціалістів з правознавства засобами інтерактивних технологій»).

Наукові інтереси. Громадська діяльність

 • член ГО «Ліга Соціальних працівників» (з травня 2019 року)
 • наукове консультування фахівців Хмельницького обласного центру соціально-психологічної допомоги (з 01 січня 2017 року по теперішній час);
 • наукове консультування фахівців Молодіжної громадської ради при управлінні молоді та спорту Хмельницької міської ради (з 01 січня 2017 року по теперішній час).

Реалізовані проєкти

 • 2024 р. – Центр комплексної реабілітації та допомоги військовослужбовцям-учасникам бойових дій «Veteran Простір».
 • 2021 р. – Центр комплексної реабілітації та допомоги військовослужбовцям-учасникам бойових дій «Veteran Простір».

Список основних наукових та навчально-методичних праць

 • Бриндіков Ю. Л. Соціальна реабілітація військовослужбовців у системі соціальних служб: експлікація до проблеми професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери. Теоретичні та методичні аспекти соціальної діяльності: монографія / відп. ред. Л. О. Данильчук, Л. І. Романовська. Хмельницький: Фоп Цюпак А. А., 2020. Т. 1. 302 с. С. 45-87;
 • Бриндіков Ю. Л. Реабілітація військовослужбовців учасників бойових дій в системі соціальних служб: теоретико-методичні основи: [монографія]. Хмельницький, , Вид-во «Поліграфіст», 2018. 372 с.;
 • Бриндіков Ю. Л. Соціальна політика у сфері соціального захисту учасників АТО та їх родин на місцевому рівні (приклад м. Хмельницького). Соціальна робота з різними категоріями населення у громаді: українські реалії та міжнародний досвід: колективна монографія / А. Богуцька, Ю. Бриндіков, О. Главацька [та ін.]; за заг. ред. В. Поліщук. Тернопіль : Осадца Ю.В., 2018. С. 54–68;
 • Бриндіков Ю. Л. Теоретичні та практичні основи організації реабілітаційної діяльності з комбатантами : метод. посіб. Хмельницький, Вектор, 2017. 172 с.

Наукові видання, що індексуються у Web of Science та Scopus

 • Liudmila Romanovska, Ludmyla Kondratska, Tetiana Kravchyna, Yuriy Bryndikov, Svitlana Kozachenko. Epistemology of Metaculture Metaphorization. Postmodern Openings: 2020, pages: 234-248.
 • Ihor Z. Bopko, Bogdan S. Kryshchuk, Liudmila I. Romanovska, Yuriy L. Bryndikov, Nataliya V. Synyuk. The Analysis of the Influence of Information Environment on the Efficiency of Training Future Masters for Research Activity. International Journal of Higher Education Vol. 9, No. 7; 2020, pages: 24-35.
 • Liudmila Romanovska, Yuriy Bryndikov, Olena Chovgan, Kateryna, Oliynyk, Olena Vasylenko, Tetiana Kravchyna. Dynamics of educational and professional attitudes formation of future social workers during studying at higher educational institution. Revista Romaneaska pentru Educatie Multidimensionala. 2020. Volume 12. Issue 3. P. 39-52.

Статті у зарубіжних виданнях

 • Бриндіков Ю. Л. Ігрові технології : суть, можливості роботи з військовослужбовцями учасниками бойових дій Social Work and Education, 2018, Vol. 4, No 1., pp. 112–118.
 • Bryndikov Y. The charachteristic of stress-factors that cause the emerging of the post traumatic stress disorders in servicemen the combatants, Social Work and Education, 2017, Vol. 4, No 1., P. 112–118.
 • Бриндиков Ю. Л. Методологические аспекты использования арт- терапевтических технологий в реабилитационной деятельности военнослужащих принимавших участие в боевых действиях. Modern Science. Moderní věda Praha. Česká Republika. 2017. № 4. Р. 95–101.

Статті у періодичних фахових виданнях України

 • Бриндіков Ю.Л. Соціальна робота з внутрішньо переміщеними особами в системі соціальних служб (приклад Хмельницького міського центру соціальних служб). Інноваційна педагогіка. Вип. 63. 2023. С. 135–140;
 • Бриндіков Ю.Л. Соціальна робота з військовослужбовцями-учасниками бойових дій в системі соціальних служб. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвуз. зб. наук. праць молодих учених Дрогобицького державного пед. у-ту ім. І. Франка, Вип. 66, 2023. С. 189–193.
 • Бриндіков Ю.Л. Мобінг як соціальна патологія. Науковий журнал «соціальна педагогіка: теорія і практика» №1, 2023. С. 5–11;
 • Бриндіков Ю. Л. Дослідження прикладної діяльності системи соціальних служб щодо внутрішньо переміщених осіб. Збірник наукових праць Кам’янець- Подільського національного університету імені Івана Огієнка / За ред. Л. П. Мельник, Т.Л. Опалюк. Вип. 37. Серія : соціально-педагогічна. Кам’янець- Подільський : Видавець Ковальчук О.В., 2022. С. 15-25
 • Бриндіков Ю. Л. Патріотизм як форма суспільної свідомості. Науковий журнал «Інноваційна педагогіка» Причорноморського наукво-дослідного інституту економіки та інновацій. Випуск 50. Видавничий дім «Гельветика», 2022. С. 137–141.
 • Бриндіков Ю. Л. Соціально-педагогічна профілактика булінгу в підлітковому середовищі. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [рекдактори-упорядники М. Пантюк, А.Душний, І.Зиморя]. Дрогобич: видавничий дім «Гельветика», 2021. Вип. 40 Том 1. 308 с. С. 224–227.
 • Бриндіков Ю. Л., Любецька М. М. Дієвість системи соціальних служб щодо попередження та подолання домашнього насильства. Науковий часопис Національного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Вип. 82: збірник наукових праць. Київ. 2021. С. 23–27.
 • Бриндіков Ю. Л. Реалізація соціальної політики у сфері протидії домашньому насильству (приклад Хмельниччини).Науковий журнал «Ввічливість. Humanitas». Вип. 4, 2021. С. 10–15.
 • Бриндіков Ю. Л. Дослідження полівекторної діяльності центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді як суб’єкта соціальної роботи. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. 2021. Випуск 2 (49). 248 с. С. 24–28.
 • Бриндіков Ю. Л. Куратор академічної групи як суб’єкт формування особистості студента. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка. Вип. № 31. Том 3. 2020. С. 98–102.
 • Бриндіков Ю. Л. Інформаційно-просвітницька діяльність як інструмент превенції домашнього насильства. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка. Вип. № 30. Том 3. 2020. С. 239–245.
 • Бриндіков Ю. Л. Соціальна реабілітація військовослужбовців у системі соціальних служб: експлікація до проблеми професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери. Теоретичні та методичні аспекти соціальної діяльності: монографія / відп. ред. Л. О. Данильчук, Л. І. Романовська. Хмельницький: Фоп Цюпак А. А., 2020. Т. 1. 302 с. С. 45–87.
 • Бриндіков Ю. Л. Оптимізація когніції у студентів через візуальний складник лекційного заняття. Науковий журнал «Інноваційна педагогіка» Причорноморського наукво-дослідного інституту економіки та інновацій. Випуск 24. Видавничий дім «Гельветика», 2020. С. 213-216.
 • Бриндіков Ю. Л. Оптимізація навчального процесу через посередництво інформаційно-комунікаційних технологій в освіті (приклад Хмельницького національного університету). Науковий журнал «Інноваційна педагогіка» Причорноморського наукво-дослідного інституту економіки та інновацій. Випуск 22. Видавничий дім «Гельветика», 2020. С. 188–191.
 • Бриндіков Ю. Л. Шляхи зародження та попередження булінгу. Соціально- освітні домінанти професійної підготовки фахівців соціальної сфери та інклюзивної освіти: збірник наукових статей / Бердянський державний університет; укладач Петровська К. В. Бердянськ, 2019. 274 с. С. 161–168.
 • Бриндіков Ю. Л. Концепція доцільності функціонування Центру комплексної реабілітації та допомоги учасникам бойових дій на базі Хмельницького національного університету. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Випуск 72. К. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 2019. С. 82–86.
 • Бриндіков Ю. Л., Шинкарук О. В. Спортивно-масові заходи як інструмент ресоціалізації та реабілітації комбатантів, що отримали інвалідність під час виконання службових обов’язків. Кам’янець-Подільський: зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені І. Огієнка. Вип. ХХХІ. Серія соціально-педагогічна. Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2018. С. 21–35.
 • Бриндіков Ю. Л. Сутнісні характеристики тренінгу для військовослужбовців учасників бойових дій. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 11. Соціальна педагогіка. Соціальна робота (Освітні, педагогічні науки – 011 та Соціальна робота – 231), К. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 2018. С 142–151.
 • Бриндіков Ю. Л. Потенціал сімейної психотерапії у процесі здійснення реабілітації сімей військовослужбовців учасників бойових дій. Професійна освіта: методологія, теорія та технології : зб. наук. праць / [ред. колегія: Доброскок І.І. (голов. ред.) та ін.]. Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.): Я.М. Домбровська, 2018. Вип. 7/1. С. 84–97.
 • Бриндіков Ю. Л. Потенціал акмеології та акмеологічного підходу в організації реабілітаційної діяльності військовослужбовців учасників бойових дій фахівцями соціальних служб. Наукові записки кафедри педагогіки : зб. наук. праць. Випуск 42. Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, 2018. С. 40–48.
 • Бриндіков Ю. Л. Організаційно-педагогічні умови дієвості реабілітаційної діяльності з військовослужбовцями збройних сил України, що приймали участь у бойових діях. Вісник університету імені Альфреда Нобеля. Серія : «Педагогіка і психологія», 2018. С. 69–75.
 • Бриндіков Ю. Л. Методологічні підходи до моделювання системи організації комплексної реабілітації військовослужбовців учасників бойових дій. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : «Педагогіка. Соціальна робота»: зб. наук. пр. / Ред. кол. : Козубовська І.В. (гол. ред.) та ін. Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2018. Випуск 1 (42), Частина І, Частина ІІ. С. 29–32.
 • Бриндіков Ю. Л. Інноваційні тренінгові методи й техніки у процесі здійснення реабілітації комбатантів. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Випуск 60. К. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 2018. С. 66–70.
 • Бриндіков Ю. Л. Арт-терапія у реабілітації військовослужбовців учасників бойових дій. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна» / голова редкол. Чайковський М.Є. Хмельницький : ХІСТ, 2018. №(1)15. С. 106–110.
 • Бриндіков Ю. Л., Бриндіков Л. М. Характеристика істерії як різновиду посттравматичного стресового розладу в комбатантів: соціально-психологічний аспект. Педагогічні науки : зб. наук. праць. [Херсонський державний університет]. Херсон, 2017. Вип. LXXХ (80). Том 3. С 233–238.
 • Бриндіков Ю. Л. Комплексна соціально-педагогічна реабілітація військовослужбовців – учасників збройних конфліктів. Науковий вісник Ізмаїльського гуманітарного університету : зб. наук. праць. Серія Педагогічні науки. Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2017. Вип. 36. С. 18–24.
 • Бриндіков Ю. Л. Технологія здійснення реабілітаційної діяльності з військовослужбовцями учасниками бойових дій. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Педагогічні науки. № 8 (313) листопад, 2017. Частина 1 С. 252–260.
 • Бриндіков Ю. Л. Соціальна реабілітація військовослужбовців: до питання термінології. Педагогічний дискурс : зб. наук. праць / гол. ред. І. М. Шоробура. Хмельницький: ХГПА, 2017. Випуск 22. С. 30–35.
 • Бриндіков Ю. Л. Реабілітація як сфера професійної діяльності майбутніх фахівців соціальної сфери. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. праць: [наук. записки РДГУ]. Рівне : РДГУ, 2017. Вип. 17 (60). С. 106–111.
 • Бриндіков Ю. Л. Проблема посттравматичних стресових розладів у військовослужбовців, учасників бойових дій. Теорія і методика виховання : науково-педагогічний вісник. Вип. 7 Херсон : Видавець Грінь Д. С., 2017. С 5– 8.
 • Бриндіков Ю. Л. Обґрунтування потреби цілеспрямованої реабілітаційної діяльності з військовослужбовцями, які були учасниками бойових дій. Гірська школа Українських Карпат : наук. фах. вид. з пед. наук. головний ред. В. Хрущ. Івано-Франківськ [ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника], 2017. № 17. С. 140–143.
 • Бриндіков Ю. Л. Мультидисциплінарний підхід у реабілітації військовослужбовців учасників бойових дій. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : педагогічні науки / [гол. ред. О. В. Діденко]. Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2017. № 3(10). С. 44–56.
 • Бриндіков Ю. Л. Загальнонаукові аспекти розробки системи комплексної реабілітації військовослужбовців збройних сил України учасників бойових дій. Педагогічні науки : зб. наук. праць. [Херсонський державний університет]. Херсон, 2017. Вип. LXXIХ (79). Том 2. С 201–206.
 • Бриндіков Ю. Л. Зарубіжний досвід реабілітації військовослужбовців учасників бойових дій. Педагогічні науки : зб. наук. праць. [Херсонський державний університет]. Херсон, 2017. Вип. LXXVІІІ (78). Том 2. С 195–200.
 • Бриндіков Ю. Л. Методологічні принципи реабілітації військовослужбовців учасників бойових дій. Педагогічні науки : зб. наук. праць. [Херсонський державний університет]. Херсон, 2017. Вип. LXXVІІ (77). Том 2. С 149–153.
 • Бриндіков Ю. Л. Психотерапевтичні методи як засоби психологічної реабілітації військовослужбовців учасників бойових дій. Педагогічні науки : зб. наук. праць. [Херсонський державний університет]. Херсон, 2017. Вип. LXXVІ (76). Том 3. С 102–107.
 • Бриндіков Ю. Л. Арт-терапія: суть, можливості роботи з військовослужбовцями учасниками бойових дій. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. 2017. Випуск 2 (41). С. 42–45.
 • Бриндіков Ю. Л. Соціально-психологічні аспекти фізичної реабілітації комбатантів в Україні. Підтримка та реабілітація учасників АТО в Україні: досвід та перспективи : тези доповідей Всеукр. наук.-практ. конф. Хмельницький, 2016. С. 79–81.
 • Бриндіков Ю. Л. Шляхи подолання посттравматичного стресового розладу у військовослужбовців: соціально-психологічні аспекти. Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Київ; Ніжин : ПП Лисенко, 2016. Том ІХ. Загальна психологія. Історична психологія. Етична психологія. Вип. 8. С. 72–82.
 • Бриндіков Ю. Л. Волонтерство як елемент соціальної роботи. Зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / За ред. Л.П. Мельник, В.І. Співака. Вип. XXVІ. Серія: соціально- педагогічна. Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2016. С. 23–32.
 • Бриндіков Ю. Л. Соціально-педагогічна робота з молоддю та неповнолітніми правопорушниками у пенітенціарний та постпенітанціарний період. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / за ред. Л.П. Мельник, В.І. Співака. Серія соціально-педагогічна. Кам’янець-Подільський: Медобори, 2015. С. 6-16.
 • Бриндіков Ю. Л. Соціально-педагогічна робота з підлітками із делінквентною поведінкою як можливість їх реінтеграції у соціум. Щомісячний науково-педагогічний журнал «Молодь і ринок» Дрогобицького державного педагогічного університет імені Івана Франка. Вип. №12(119) грудень 2014 року. 160 с.
 • Бриндіков Ю. Л. Кризовий стан сучасної української сім’ї: методи соціально-психологічної та педагогічної роботи у сім’ї. Науковий вісник Чернівецького університету : Серія : Педагогіка та психологія. Чернівці : Чернівецький нац. у-т, 2014. Вип. 712. С. 20–25.
 • Бриндіков Ю. Л. Насильство в сім’ї як соціальна проблема. Науковий вісник Чернівецького університету : Серія : Педагогіка та психологія. Чернівці : Чернівецький нац. у-т, 2014. Вип. 713. С. 34–39.
 • Бриндіков Ю. Л. Соціально-психологічні аспекти старіння. Науково- методичний журнал «Соціальна робота в Україні: теорія і практика». № 3-4, грудень 2014 року. 196 с.
 • Бриндіков Ю. Л. «Діти вулиці»: соціально-психологічні аспекти. Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 705. Педагогіка та психологія. Чернівці: Чернівецький нац. у-т, 2014. 208 с.
 • Бриндіков Ю. Л. Психологічний аналіз причин і наслідків демографічної кризи в Україні. Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: Вид-во ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». Вип. 18. 2013. 224 с.
 • Бриндіков Ю. Л., Гуменюк О. Г. Соціально-психологічний аналіз теорій лідерства. Управлінське лідерство: колективна   монографія / За   заг.   ред. В.В. Толканова. Хмельницький: ПП Мельник А.А., 2013. С. 135-148.
 • Бриндіков Ю. Л. Аналіз процесу ресоціалізації людей, які були позбавлені волі, крізь призму соціально – психологічних проблем. Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. Івано-Франківськ: Вид-во ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Вип. 17. 2012. 266 с.
 • Бриндіков Ю. Л. Соціологічний аналіз сім’ї як основи суспільства. Всеукраїнський науково-виробничий журнал 2’2012 (12) «Сталий розвиток економіки». Вип. VII. Менеджмент, маркетинг, підприємництво, 2012. С. 245– 248.
 • Бриндіков Ю. Л. Гендер: суспільно-політичний аспект. Часопис Хмельницького університету управління та права «Університетські наукові записки». Вип. №3 (43), 2012. С. 591–595.
 • Бриндіков Ю. Л. Психологічний аналіз екстремальних ситуацій у роботі військових водіїв автотранспортних засобів. Вісник Київського національного університету    ім.    Тараса    Шевченка.     Серія     «Військово-спеціальні науки» / відповід. ред. В.В. Балабін. Вип. 14-15. К.: Київський університет, 2007. С. 29–32.
 • Бриндіков Ю. Л. Особливості розвитку професійної готовності водіїв автотранспортних засобів до виконання дій в екстремальних ситуаціях дорожньої обстановки. Сучасні психолого-педагогічні тенденції розвитку освіти у вищих навчальних закладах України: матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції (18-19 жовтня 2007 року) / Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Хмельницький: Вид-во Нац. академії ДПСУ, 2007. С. 102–103.
 • Бриндіков Ю. Л. Психологічні умови розвитку професійної готовності військових водіїв до дій в екстремальних ситуаціях дорожньої обстановки. Проблеми екстремальної та кризової психології: збірник наукових праць Університету цивільного захисту МНС України / гол. ред. Перелигіна Л.А. Вип. 2. Харків: УЦЗУ, 2007. С. 188–197.
 • Бриндіков Ю. Л. Загальна характеристика психологічних умов розвитку професійної готовності особистості до дій в екстремальних ситуація. Проблеми загальної та педагогічної психології : збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / за ред. С.Д. Максименка. К., 2006. С. 31–36.
 • Бриндіков Ю. Л. Прикладні аспекти розвитку загальної професійної готовності водіїв автотранспортних засобів до виконання конкретних дій в екстремальних ситуаціях дорожньої обстановки. Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка / за ред. Максименка С.Д. К.: Логос, 2006. С.29–34.

Матеріали конференцій (статті, тези)

 • Бриндіков Ю.Л. Знищення шовіністичної ідеології московитів шляхом історико-культурного розмежування України та росії. Матеріали всеукр. наук.-практ. конференції (м. Хмельницький, 24 лютого 2023 р.). Хмельницький: ХТЕІ, науковий відділ, 2023. С. 54–56;
 • Бриндіков Ю.Л. Соціально-психологічна допомога військовослужбовцям-учасникам бойових дій. Соціально-освітні домінанти професійної підготовки фахівців соціальної сфери та інклюзивної освіти: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції : збірник наукових праць; укладач Петровська К.В. 2022. С. 142–145;
 • Бриндіков Ю.Л. Шляхи превенції та локалізації домашнього насильства. Соціальна робота : виклики сьогодення : Збірник наукових праць за матеріалами ХІ Міжнародної науково-практичної конференції / за заг. ред. О.В. Сороки, С.М. Калаур, Г.В. Лещук. Тернопіль : ТНПУ імені В. Гнатюка, 2022. 156. С. 46–49;
 • Бриндіков Ю. Л. Особливості соціальної реабілітації військовослужбовців-учасників бойових дій. Професійна підготовка фахівців соціальної сфери: надбання, проблеми, перспективи: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції (м. Хмельницький, 27- 28 жовтня 2022 року) / Ред. клегія: Бриндіков Ю. (голова) та ін. / М-во освіти і науки України, Хмельницький нац. ун-т., каф. соц. роб. і соц. педагог. – Хмельницький: ХНУ, 2022. С. 123–125.
 • Бриндіков Ю. Л. Технології соціальної реабілітації військовослужбовців- учасників бойових дій. Освіта і соціальна робота як ресурси розвитку особистості й суспільства: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (Чернівці, 24 листопада 2022 р.). Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2022. С. 31-33
 • Бриндіков Ю. Л. Шляхи превенції та локалізації домашнього насильства. Соціальна робота: виклики сьогодення : Збірник наукових праць за матеріалами ХІ Міжнародної науково-практичної конференції / за заг. ред. О.В. Сороки, С.М. Калаур, Г.В. Лещук. Тернопіль : ТНПУ імені В. Гнатюка, 2022. 156. С. 46– 49.
 • Бриндіков             Ю. Л.             Соціально-психологічна             допомога військовослужбовцям-учасникам бойових дій. Соціально-освітні домінанти професійної підготовки фахівців соціальної сфери та інклюзивної освіти: матеріали IV Всеукраїнської
 • науково-практичної Інтернет-конференції: збірник наукових праць;укладач Петровська К. В. 2022. С. 142–145.
 • Мельник С. В., Бриндіков Ю. Л. Формування відповідального батьківства у сучасної молоді. Відповідальне батьківство ХХІ століття : зб. наук. праць за матер. науково-методичного онлайн-семінару Хмельницький. 2022. С. 107–110.
 • Бриндіков Ю. Л. Виховання дітей у прийомних сім’ях як передумова їх повноцінної соціалізації. Відповідальне батьківство ХХІ століття : зб. наук. праць за матер. науково-методичного онлайн-семінару Хмельницький. 2022. С. 17–20.
 • Бриндіков Ю. Л., Мельник С. В. Форми та методи соціально-педагогічної діяльності в закладах дошкільної та середньої освіти. Професійна підготовка фахівців соціальної сфери: надбання, проблеми, перспективи: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції (м. Хмельницький, 27- 28 жовтня 2022 року)/Ред. клегія: Бриндіков Ю. (голова) та ін. / М-во освіти і науки України, Хмельницький нац. ун-т., каф. соц. роб. і соц. педагог. Хмельницький: ХНУ, 2022. С. 69–71.
 • Бриндіков Ю. Л. Соціальний захист внутрішньо переміщених осіб. Соціальна робота: виклики сьогодення : Збірник наукових праць за матеріалами Х Міжнародної науково-практичної конференції / за ред О.В. Сороки,
 • С.М. Калаур, Г.В. Лещук. Тернопіль: ТНПУ імені В.Гнатюка, 2021. 386 с. С. 14–17.
 • Бриндіков Ю. Л. Дитяча агресія як поведінковий прояв. Дитинство : сучасні реалії, виклики, перспективи : зб. наук. праць за матер. науково- методичного онлайн-семінару до Дня захисту дітей (Хмельницький, 31 травня 2021 р.) / за ред. Л.І. Романовської, Л.О. Данильчук, Ю.Л. Бриндікова. Хмельницький, 2021. С.19–22.
 • Бриндіков Ю. Л. Гендерний паритет: суспільно-правовий аспект. Правові гарантії гендерної рівності в секторі безпеки і оборони України: збірник тез доповідей учасників круглого столу (17 червня 2021 року) / упор. І. М. Євхутич. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021. 168 с.
 • Камінський М. М., Бриндіков Ю. Л. Оцінка виховного потенціалу батьків-військовослужбовців Збройних сил України. Відповідальне батьківство ХХІ століття : зб. наук. праць за матер. науково-методичного онлайн-семінару (Хмельницький, 16 вересня 2021 р.) / за ред. Л.О. Данильчук. Хмельницький. 2021. С. 63-66.
 • Бриндіков Ю. Л. Мотив як засіб задоволення потреб та оптимізації трудової діяльності осіб. Актуальні дослідження в соціальній сфері: матеріали чотирнадцятої міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 листопада 2019 року) / гол. ред. В. В.   Корнещук.   Одеса:   ФОП Бондаренко М. О., 2019. С. 28–29.
 • Бриндіков Ю. Л. Соціальний аудит як діагностика соціально- психологічних проблем працівників. Людина та соціум: сучасні проблеми взаємодії (психологічні та педагогічні аспекти): зб. тез наук. робіт учасників міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 27-28 верес. 2019 р.). Львів, 2019. С. 27– 29.
 • Бриндіков Ю. Л. Обґрунтування доцільності професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до організації діяльності з реабілітації сімей комбатантів. Сучасна українська освіта: стратегії та технології навчання молоді і дорослих: зб. наук. праць V Міжнар. наук.-практ. інтерне-конф., (Переяслав-Хмельницький, 27 лютого 2018 р.) : [наук. ред. О.І. Шапран]. Переяслав-Хмельницький, ФОП Домбровська Я.М., 2018. С. 25–28.
 • Бриндіков Ю. Л. Характеристика інноваційних методик діагностики травматичного стресу у військовослужбовців учасників бойових дій. Психосоціальна підтримка осіб з травмою війни: міжнародний досвід та українські реалії : зб. матеріалів, доповідей Всеукр. наук.-практ. конф., (Маріуполь, 28 лютого 2018 р.) Маріуполь: ДонДУУ, 2018. С. 217–219.
 • Бриндіков Ю. Л. Фізична реабілітація істерії як вияву посттравматичного стресового розладу у військовослужбовців-учасників бойових дій. Навчання і виховання в інклюзивному освітньому просторі: теорія та практика : Тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (20 квітня 2018 р.). Хмельницький: Хмельницький інститут соціальних технологій Університету «Україна», 2018. С. 143–146.
 • Бриндіков Ю. Л. Соціальна робота з підтримки та захисту учасників АТО та членів їх сімей (приклад м. Хмельницького) Соціальна робота і соціальна педагогіка: виклики сьогодення : зб. наук. праць за матер. VІІ всеукр. наук.- практ. конф. (Тернопіль, 26-27 квітня 2018 р.), Тернопіль : ТНПУ імені В. Гнатюка, 2018. С 17–18.
 • Бриндіков Ю. Л. Реабілітація комбатантів: системна робота фахівців соціальних структур. Українське суспільство в умовах війни: виклики сьогодення та перспективи миротворення : зб. тез всеукр. наук-практ. конф. (Маріуполь, 15 червня 2018 р.) Маріуполь, 2018. С. 34–38.
 • Бриндіков Ю. Л. Необхідність організації реабілітаційної діяльності з військовослужбовцями, що були учасниками бойових дій. Сучасні тенденції розвитку української науки : зб. тез всеукр. наук.-практ. конф. (Переяслав- Хмельницький, 26-27 травня 2017 р.), 2017. С. 27–29.
 • Бриндіков Ю. Л. Місце реабілітаційної діяльності серед спектру професійних функцій майбутнього фахівця соціальної сфери. Наукові досягнення, відкриття та шляхи розвитку педагогічної науки : зб. тез всеукр. наук.-практ. конф.» (Запоріжжя, 26-27 травня 2017 р.), 2017. С. 102–106.
 • Бриндіков Ю. Л. Тренування пам’яті військовослужбовця як головний елемент засвоєння топографічних знань. Особистість, сім’я та суспільство: питання педагогіки, психології, політології та соціології: зб. тез Міжнародної наук.-практ. конф. (Шумен, Болгарія, 16-17 червня 2017 р.), 2017. С. 166–169.
 • Бриндіков Ю. Л. Ерготерапія як комплекс реабілітаційних заходів у роботі з комбатантом. Ерготерапія як метод реабілітації учасників АТО : зб. тез міжвуз. наук.-практ. семінару (Хмельницький, 22 червня 2017 р.), 2017. С. 13– 16.
 • Бриндіков Ю. Л. Превенція психосоматичних проявів у воїнів АТО внаслідок впливу ексремальної ситуації. Теоретичні та практичні аспекти розвитку сучасної педагогіки та психології : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 23-24 червня 2017 р.), 2017. С. 44–47.
 • Бриндіков Ю. Л. Морально-психологічна підтримка комбатантів як елемент вдосконалення їх мотиваційної спрямованості. Сучасні педагогіка та психологія: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень: зб. тез міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 14–15 липня 2017 р.), 2017. С. 105–108.
 • Бриндіков Ю. Л. Характеристика інновацій для організації реабілітаційної діяльності з військовослужбовцями учасниками бойових дій. Пріоритетні напрями розвитку сучасних педагогічних та психологічних наук : зб. тез Міжнар наук.-практ. конф. (Одеса, 11–12 серпня 2017 року), 2017. С. 36–38.
 • Бриндіков Ю. Л. Реабілітаційна діяльність з комбатантами як нова сфера професійної діяльності соціальних працівників та соціальних педагогів. Стан та перспективи розвитку педагогіки та психології в Україні та світі : зб. тез Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 1–2 вересня 2017 року), 2017. С. 52–55.
 • Бриндіков Ю. Л. Сучасні моделі організації реабілітаційної діяльності з воїнами, що були учасниками військових дій. Соціально-правовий захист населення в умовах воєнних конфліктів та терористичних загроз : зб. тез Міжнар наук.-практ. конф. (Ужгород, 22 вересня, 2017 р.). ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 2017. С. 18–19.
 • Бриндіков Ю. Л. Травматичні стресові розлади у військовослужбовців як сфера реабілітаційної діяльності фахівців соціальних служб. Педагогіка та психологія: сучасний стан розвитку наукових досліджень та перспективи : зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф. (Запоріжжя, 13-14 жовтня 2017 р.), 2017. С. 96– 99.
 • Бриндіков Ю. Л. Потенціал арт-терапії в організації реабілітаційної діяльності з комбатантами. Сучасні методики, інновації та досвід практичного застосування у сфері психології та педагогіки: зб. тез Міжнар. наук.-практ. конф. (Люблін, Республіка Польща, 20–21 жовтня 2017 р.), 2017. С. 175–178.
 • Бриндіков Ю. Л., Шинкарук О. В. Шляхи корекції та виправлення соціальних патологій військовослужбовців учасників бойових дій. Професійна підготовка фахівців соціальної сфери: надбання, проблеми, перспективи: Матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Хмельницький 26-27 жовтня 2017 р.) / Ред. колегія: Романовська Л. І. (голова) та ін. Хмельницький : ХНУ, 2017. С. 151–152.
 • Бриндіков Ю. Л. Професійна підготовка майбутніх соціальних працівників до реабілітаційної діяльності з комбатантами на основі використанням інноваційних методик та підходів як вимога часу. Педагогічна наука в Україні за роки незалежності: здобутки, прорахунки, перспективи: зб. тез Міжнар. наук.-практ. конф. (Херсон, 26-27 жовтня 2017 р.), Херсон, Херсонський державний університет, 2017. С. 143–146.
 • Бриндіков Ю. Л. Діяльність капеланів як інструмент забезпечення соціально-психологічних потреб військовослужбовців учасників бойових дій. Актуальні дослідження в соціальній сфері: матеріали десятої Міжнар. наук.- практ. конф. (Одеса, 17 листопада 2017 р.) / гол. ред. В. В. Корнещук. Одеса: ФОП Бондаренко М. О., 2017. С. 96–98.
 • Бриндіков Ю. Л. Зміст та характеристика стрес-факторів, що негативно впливають на психосоматичний стан комбатантів. Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Дніпро, 24-25 листопада 2017 р.), Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, 2017. С. 294–295.
 • Бриндіков Ю. Л. Аналіз основних проблем у роботі органів та установ соціального спрямування щодо забезпечення послугами учасників бойових дій. Підтримка та реабілітація учасників АТО в Україні: досвід та перспективи : зб. тез ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 7 грудня 2017 р.) : Хмельницький інститут соціальних технологій ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»» , 2017. С. 19–22.
 • Бриндіков Ю. Л. Потенціал розробки системи організації реабілітаційної діяльності особового складу Збройних Сил України, що приймали участь у бойових діях. Модифікація концепції соціально-педагогічної діяльності та соціальної роботи в Україні у контексті реалізації Цілей сталого розвитку суспільства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 14 грудня 2017 р.). Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради ; за заг. ред Г. Ф. Пономарьової. Х. : ФОП Перов В.В., 2018. С. 36–38.
 • Бриндіков Ю. Л. Соціальна відповідальність як фундаментальна основа соціально-психологічної реабілітації учасників бойових дій. Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму: матеріали Міжнар наук.-практ. конф.: «ВЕКТОР». Вип. 2. Кам’янець-Подільський : «Аксіома», 2017. С. 243– 245.
 • Бриндіков Ю. Л. Соціально-психологічні аспекти фізичної реабілітації комбатантів в Україні. Підтримка та реабілітація учасників АТО в Україні: досвід та перспективи : тези доповідей Всеукр. наук.-практ. конф. Хмельницький, 2016. С. 79–81.
 • Бриндіков Ю. Л. Соціально-психологічні складові процесу реабілітації учасників бойових дій в Україні. Актуальні дослідження в соціальній сфері : матеріали   восьмої   міжнар.   наук.-практ.   конф.   (Одеса,    17    листопада 2016 р.) / гол. ред. В.В. Корнещук. Одеса : ФОП Бондаренко М.О., 2016. С. 120– 122.
 • Бриндіков Ю. Л. Сучасний стан психологічної реабілітації учасників бойових дій в Україні. Сучасні проблеми психології у контексті історико- психологічного пізнання : Матеріали круглого столу (Київ, 15 квітня 2016 р.). Київ : ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2016. С. 13–14.

Методичні вказівки

 • Бриндіков Ю. Л. Кваліфікаційна робота : методичні рекомендації та настанови для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 231 «Соціальна робота». Хмельницький: ХНУ, 2023. 41 с.
 • Бриндіков Ю. Л. Соціально-психологічна діагностика та реабілітація : методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни для студентів спеціальності 231 «Соціальна робота». Хмельницький : ХНУ, 2020. 33 с.
 • Бриндіков Ю. Л. Соціальна діагностика та патологія : методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки «Соціальна робота». Хмельницький : ХНУ, 2018. 29 с.
 • Бриндіков Ю. Л. Ознайомча та ознайомчо-волонтерська практики : методичні вказівки щодо їх виконання для студентів спеціальності «Соціальна робота». Хмельницький: ХНУ, 2016. 55 с.
 • Бриндіков Ю. Л. Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Людина в сучасному соціумі» для студентів напряму підготовки «Соціальна педагогіка», «Соціальна робота» та «Практична психологія». Хмельницький : ХНУ, 2014. 33 с.

Відзнаки

 • Почесна грамота Хмельницької обласної військової адміністрації за активну громадянську позицію, благодійну і гуманітарну діяльність, вагомий внесок у розвиток волонтерського руху та з нагоди Дня Незалежності України, 2023.
 • Подяка Хмельницька крайова організація політичної партії «Народний рух України», 2022
 • Подяка ГО «Подільський десантно-екологічний осередок», 2022
 • Подяка Хмельницький обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки), 2022
 • Почесна грамота Хмельницького національного університету за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у справу підготовки та виховання студентської молоді та з нагоди Дня працівників освіти і Дня заснування Хмельницького національного університету, 2021.

Контакти

E-mail: bryndikovyu@khmnu.edu.ua