Перейти до вмісту

Спеціальність: 231 Соціальна робота

Освітні програми:

– Соціальна робота.

– Соціальна педагогіка та коучинг.

Кваліфікації: бакалавр соціальної роботи, соціальний педагог, коуч.

Термін навчання на денній та заочній формі:бакалавр – 4 роки денна та заочна форми навчання; магістр – 1 рік 4 місяці денна та заочна форми навчання.

Команда кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького національного університету запрошує Вас на навчання до одного з найкращих та найбільших університетів Поділля. Наш заклад має міжнародне визнання у багатьох країнах світу та щороку піднімається вверх у національних рейтингах університетів завдяки інноваціям.

З 2020 року, вперше в Україні, тільки в нашому університеті проводиться набір абітурієнтів на бакалаврат за акредитованою спеціальністю 231 Соціальна робота на освітні програми «Соціальна робота. Соціальна педагогіка та коучинг».

Особливістю навчання на спеціальності 231 Соціальна робота є можливість отримати інтегровану освітню кваліфікацію бакалавра з соціальної роботи, соціального педагога та коуча. Така широка траєкторія навчання сприятиме не лише вашому подальшому гарантованому працевлаштуванню, а й набуттю знань для успішної реалізації в обраній професії та кар’єрному розвитку і зростанню.

Посади, які можуть обіймати випускники:

• соціальний працівник;

• коуч;

• соціальний педагог;

• соціальний реабілітолог;

• кар’єрний радник;

• соціальний перемовник;

• соціальний аудитор;

• соціальний адміністратор;

• фахівець із соціальної роботи в підрозділах правоохоронних, військових, адміністративних, політичних органів державної влади та управління, територіальних громадах;

• фахівець з урегулювання конфліктів та медіації у соціально-політичній сфері;

• консультант (в апараті органів державної влади, виконкому);

• державний соціальний інспектор;

• професіонал з розвитку персоналу;

• асистент вихователя пенітенціарної установи;

• асистент вчителя в закладах з інклюзивним та інтегрованим навчанням;

• консультант психолого-медико-педагогічної консультації;

• соціальний вихователь по роботі з дітьми з особливими потребами;

• інспектор із соціальної допомоги.

Під час навчання за спеціальністю 231 «Соціальна робота» студентам буде надана можливість набути додаткові інноваційні фахові знання, пройшовши авторські тренінги та майстер-класи, вебінари викладачів кафедри та отримати відповідні сертифікати для підтвердження набутих соціально-психологічних компетентностей за вимогами та фаховими викликами, які ставить суспільство.

Додатковим стимулом обрання для майбутнього фаху та здобуття вищої освіти за спеціальністю 231 «Соціальна робота» є те, що сьогодні діяльність фахівців соціальної сфери невідривна від суспільства і спрямована на усі його проблемні галузі. Тому необхідність у фахівцях з соціальної роботи існуватиме доки існує суспільство – успішне або у стані кризи. Соціальні, педагогічні, психологічні проблеми та їх вирішення – головні напрямками діяльності фахівця соціальної сфери.

Соціально-педагогічна спрямованість освітньої програми дозволяє займати випускникам в майбутньому посади соціального педагога, фахівця, що взаємодіє з клієнтами, створюючи умови для соціальної активності дітей і молоді, вирішує відповідні завдання соціального виховання та соціалізації осіб, надає соціально-педагогічну і соціально-психологічну допомогу, супровід та підтримку.

Зважаючи на сучасні життєві темпоритми, що обумовлюють стрімкі зміни політичних та економічних форм; впровадження технологічних, соціальних та управлінських інновацій в освітню програму за спеціальністю 231 «Соціальна робота» було орієнтовано на популярну і затребувану соціумом коучингову діяльність.

Вирішуючи щоденно багаторівневі життєві та професійні ситуації кожна людина потребує якісної допомоги в оцінці власних компетенцій, сильних і слабких сторін, виборі стратегії поведінки для досягнення ефективного результату.

Саме коучинг стимулює особистість до ретельно продуманої мотивації особистісного зростання, професійної самореалізації; до народження лідерів нової генерації.

У сфері бізнесу коучинг дозволяє підвищити особисту ініціативу співробітників щодо пошуку нових шляхів активного розвитку компаній.

Лайф-коучинг допомагає людям вийти із скрутних ситуацій, пов’язаних з проблемами здоров’я, стосунків у сім’ї, партнерських стосунків з найменшими втратами.

Кар’єрний коучинг акцентує увагу на професійній самореалізації, допомагаючи розкрити комунікативні, лідерські якості особистості.

Фінансовий коучинг розвиває навички грошових взаємин: навчає азам накопичення капіталу, розумінню відповідальності щодо важливості вчасних оплат рахунків, боргів, у тому числі, кредитних.

Коучи допомагають людям з різними соціальним проблемами, девіаціями, синдромами, хворобами навчитися жити максимально повноцінним життям.

Сфери діяльності випускників спеціальності 231 Соціальна робота:

• система охорони здоров’я та соціальної допомоги і захисту населення;

• освітні організації та заклади органів державного та муніципального управління у справах сім’ї та молоді;

• культурні, наукові установи, організації та заклади;

• установи і підрозділи правоохоронних, військових, адміністративних, політичних органів державної влади та управління;

• благодійні і громадські фонди та міжнародні організації;

• реабілітаційні центри, заклади соціально-психологічної допомоги;

• коучингові та кадрові агенства,

• бізнес структури та неурядові організації, консалтингові компанії;

• авторські школи, студії, інформаційні агентства, центри розвитку тощо.

ШАНОВНІ МАЙБУТНІ БАКАЛАВРИ І МАГІСТРИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ. СОЦІАЛЬНІ ПЕДАГОГИ ТА КОУЧІ!

На часі для Вас вибір професії – складне і відповідальне завдання. Вірно вибрати майбутню професію – це правильно обрати свій майбутній життєвий шлях, тобто бути успішним, соціально активним і щасливим.

Соціальна робота – це фах для тих, хто йде за своїм покликанням, для впевнених, цілеспрямованих, творчих особистостей. Наш університет відкриває перспективи для абітурієнтів, що оберуть спеціальність 231 «Соціальна робота». Ви отримаєте найкращу освіту, стартовий майданчик для успішної кар’єри, а отримані знання зможете вдало застосувати у професії мрії!

Студентське життя буде активним та творчим. Ви будете постійно залучатися до участі у різноманітних тренінгах, воркшопах, майстер-класах, волонтерських заходах, акціях та їх організації. Командна робота та колоритне студентське життя подарує незабутні враження та сприятиме подальшому соціальному успіху.

Креативна та професійна команда викладачів й студентів кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького національного університету чекає на Вас!

Запрошуємо у нашу прогресивну, успішну та активну команду!

За додатковою інформацією звертайтесь за тел. 0672648415

e-mail: kaf.sots.rob@gmail.com