Перейти до вмісту

Студентка спеціальності “Соціальна робота” успішно пройшла навчальну практику за кордоном

В межах міжнародної навчальної та академічної мобільності студентів спеціальності “Соціальна робота”, студентка 3 курсу Майданюк Дарія  успішно пройшла навчальну практику в період з лютого по березень 2023 року на базі Громадської організації «Міжнародна українська школа» в м. Вільнюс (Литовська республіка).

Мета навчальної практики полягала в закріпленні та поглибленні теоретичних знань, отриманих в процесі вивчення відповідних дисциплін за освітньо-професійною програмою “Соціальна робота. Соціальна педагогіка та коучинг”, практичному відпрацюванні навичок організації та проведення соціально-педагогічних заходів у освітніх  закладах та соціальних установах, соціально-педагогічного діагностування та корекції у вибраному місці проходження практики, а також надання кваліфікованої соціально-педагогічної підтримки дітям  у саморозвитку та самореалізації.

Громадська організація «Міжнародна українська школа» в м.Вільнюс  є філією української МУШ, яка була заснована у Києві у 2006 році. Школа дає можливість дітям здобути початкову, базову та повну середню освіту у очному, дистанційному форматі, а також екстерном.

ГО «Міжнародна українська школа» функціонує в м. Вільнюс (Литва) на базі Вільнюської школи імені Льва Карсавіна (Vilniaus Levo Karsavino mokykla). Сама школа працює за програмами Міністерства освіти і науки України та відповідає нормативно правовій базі, якою керуються українські фахівці соціально-психологічної служби. Навчання у ГО «Міжнародна українська школа» в м. Вільнюс відбувається українською мовою, а випускники мають змогу здобути атестат державного зразка і вступити до закладів вищої освіти як в Україні, так і в Литві та інших європейських країн.

Соціально-психологічна служба в ГО «Міжнародна українська школа» призначена для організації активної співпраці як адміністрації, педагогів, учнів та батьків між собою, так і зовнішніх соціальних структур із ними для надання реальної кваліфікованої, всебічної та своєчасної допомоги дітям. Основними напрями роботи соціально-психологічної служби ГО «Міжнародна українська школа» в м. Вільнюс є:

 • Виявлення соціальних та особистісних проблем дітей різного віку та їхніх батьків;
 • Психолого-педагогічне просвітництво з метою створення оптимальних умов взаєморозуміння в сім’ї, в соціумі;
 • Раннє виявлення та попередження факторів девіантної поведінки в учнів;
 • Встановлення причин девіантної поведінки дітей та підлітків, причин соціального неблагополуччя сім’ї;
 • Надання кваліфікованої соціально-педагогічної допомоги дитині у саморозвитку, самопізнанні, самооцінці, самоствердженні, самореалізації;
 • Посилення позитивних впливів та нейтралізація чи перемикання негативних впливів соціального середовища;
 • Використання арсеналу правових норм для захисту прав та інтересів особистості.

         Під час проходження студенткою навчальної практики на посаді соціального педагога були виконані наступні поставлені завдання: ознайомлення з структурою, основними завданнями та напрямами роботи соціально-психологічної служби в ГО «Міжнародна українська школа» в м. Вільнюс; опрацьовано нормативно-правову базу та наявний діагностичний та корекційний інструментарій соціального педагога громадської організації; проведено комплексну діагностику емоційної сфери дітей молодшого шкільного віку, які пережили воєнні дії в Україні та здійснено аналіз результатів діагностичної роботи; надано рекомендації батькам для покращення емоційного стану дітей молодшого шкільного віку, яку пережили воєнні дії в Україні, опрацьовано матеріали навчальної практики та підготовлено звітну документацію.

          Як відзначили керівник  від бази практики директор ГО «Міжнародна українська школа» в м. Вільнюс Внуковська О.Г. та керівник від кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки ХНУ професор Романовська Л.І., студентка групи СРК-20-1 Майданюк Дарія виявила себе як компетентний фахівець, який готовий до розв’язування психологічних і соціально-педагогічних проблем, що виникають в освітньому процесі, швидко адаптується до нових ситуацій, має широкий спектр знань та компетенцій.

         Кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки щиро дякує директору ГО «Міжнародна українська школа» в м. Вільнюс Внуковській О.Г. за надану можливість та створення сприятливих умов для проходження практики на базі закладу та сподіваємося на подальшу співпрацю й партнерство.


18 жовтня 2022 року відбулась лекція із запрошеними фахівцями для здобувачів освітнього рівня «бакалавр» Хмельницького національного університету, Західноукраїнського національного університету, Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри освітології і педагогіки Західноукраїнського національного університету, Лілія Ребуха проаналізувала основні поняття щодо «академічної доброчесності», охарактеризувала особливості освітнього процесу в ЗУНУ, визначила та обґрунтувала правила вирішення конфліктних ситуацій щодо академічної доброчесності та окреслила етапи їх вирішення.

Доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького національного університету Анна Рідкодубська визначила особливості впровадження принципів академічної доброчесності, наголосила на правилах цитування.

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент  кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Ольга Главацька визначила основні правила провадження професійної діяльності із дотриманням правил академічної доброчесності, значення цих принципів не лише для науково-педагогічних працівників, а й для студентів, як основних носіїв науки (фото 4,5)

Ключовими аспектами нового положення є надання права на участь у програмах академічної мобільності усім учасникам освітнього процесу; чітке визначення видів та форм академічної мобільності; закріплення принципу перезарахування отриманих кредитів на основі Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС), зокрема шляхом порівняння змісту навчальних програм, а не назв курсів; збереження місця навчання та стипендії для студентів та місця роботи для працівників ВНЗ, котрі беруть участь у програмах академічної мобільності.

З переліком стипендіальних програм, які користуються найбільшим попитом серед наших студентів, аспірантів і викладачів, можна ознайомитись нижче:

Грантова програма ЄС Еразмус +

Детальну інформацію про програму можна отримати за посиланням:
https://www.sumdu.edu.ua/int/en/international/international-projects/108-academic-projects/483

Community Engagement Exchange Program

Детальну інформацію про програму можна отримати за посиланням:
https://www.irex.org/program/community-engagement-exchange-program-application-information

Програма академічних обмінів імені Фулбрайта

Детальну інформацію про програму можна отримати за посиланням:
https://fulbright.org.ua/en/

Mitacs Globalink ReseacrhInternship

Детальну інформацію про програму можна отримати за посиланням:
http://www.mitacsua.org/about-program/

Грантова програма ЄС Еразмус +

Детальну інформацію про програму можна отримати за посиланням:
https://www.sumdu.edu.ua/int/en/international/international-projects/108-academic-projects/483

Програма обміну для студентів вищих навчальних закладів GlobalUGRAD

Детальну інформацію про програму можна отримати за посиланням:
https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/exchange-programs-uk/academic-exchanges-uk/global-ugrad-uk/?_ga=2.191831402.1736972787.1496132508-396902973.1496132488

Програма академічних обмінів імені Фулбрайта

Детальну інформацію про програму можна отримати за посиланням:
https://fulbright.org.ua/en/

Стипендії німецької служби академічних обмінів DAAD

Детальну інформацію про програму можна отримати за посиланням:
https://www.daad-ukraine.org/uk/

Національна стипендіальна програма Словацької республіки

Детальну інформацію про програму можна отримати за посиланням:
https://www.scholarships.sk/en/main/o-programe

Стипендіальна програма Китайського Уряду «Chinese Government Scholarships»

Детальну інформацію про програму можна отримати за посиланням:
https://www.campuschina.org/scholarships/index.html

StudyTours toPoland

Детальну інформацію про програму можна отримати за посиланням:
http://www.studytours.pl/uk/

Стипендії для вивчення німецької мови в Баварії

Детальну інформацію про програму можна отримати за посиланням:
https://www.uni-regensburg.de/bayhost/english-1/bayhost/english/scholarships/language-courses-in-bavaria/index.html?fbclid=IwAR1KfkQm-_ZUKa5CrgBrf-e2nm_AHHNcxPEY0auDPPbNfZvcrVtCOk2ELZo

Стипендії імені Ернста Маха на навчання та стажування в Австрії

Детальну інформацію про програму можна отримати за посиланням:
https://grants.at/en/

Програма обміну Mevlana Exchange Programme

Детальну інформацію про програму можна отримати за посиланням:
https://www.sumdu.edu.ua/int/images/docs/academic/Mevlana.pdf

Стипендії уряду Латвії

Детальну інформацію про програму можна отримати за посиланням:
http://viaa.gov.lv/eng/scholarships_gov/latvian_scholarships/

Участь у програмах міжнародної академічної мобільності – це можливість навчатися або проходити стажування на базі іноземного ЗВО або підприємства.

Переваги участі у програмах академічної мобільності:

 • отримання нових знань, професійних навичок та нового досвіду;
 • знайомство з іноземним навчальним процесом та методикою викладання;
 • краща кар’єрна перспектива;
 • покращення мовних навичок;
 • нові знайомства і контакти.

Що потрібно для участі у програмі академічної мобільності?

Для участі у програмах навчання та стажування за кордоном необхідно підготувати певний пакет документів, до якого, зазвичай, входять:

 • CV або резюме;
 • перелік оцінок або диплом (оригінал та переклад);
 • мотиваційний лист;
 • рекомендаційні листи;
 • перелік публікацій (для аспірантів та викладачів);
 • сертифікат про рівень володіння англійською мовою.

Детальну інформацію про організацію академічної мобільності, її види, цілі та завдання можна знайти у «Положенні про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Хмельницького національного університету» (https://www.khnu.km.ua/root/files/01/06/03/156.pdf )