Перейти до вмісту

Науково-дослідна робота студентів кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького національного університету
за 2023 рік

Основні показники наукової роботи студентів

 Кількість
Студенти денної форми навчання, усього осіб75
Студенти, які брали участь у виконанні НДДКР, усього осіб30
з них: – з оплатою із загального фонду бюджету
– без оплати30
Кількість олімпіад І етапу, проведених на кафедрі
Кількість студентів-учасників ІІ етапу  Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності
Переможці, які одержали нагороди за результатами олімпіад, усього,
І місце
ІІ місце
ІІІ місце
в тому числі: – на міжнародних олімпіадах
Кількість перемог в номінаціях на Всеукраїнській олімпіаді зі спеціальності:
І місце
ІІ місце
ІІІ місце
Студенти – учасники Всеукраїнських та міжнародних конкурсів студентських НДР2
з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР1
– переможці міжнародних конкурсів студентських НДР
Студенти – учасники Всеукраїнських та міжнародних конкурсів молодих дизайнерів
з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів молодих дизайнерів
– переможці міжнародних конкурсів молодих дизайнерів
Опубліковано статей за участю студентів, усього28
з них: – самостійно3
Опубліковано тези за участю студентів, усього1
з них: – самостійно
Студенти, які одержували стипендії Президента України
Кількість заявок на винахід у співавторстві зі студентами
Кількість патентів на винахід у співавторстві зі студентами
Кількість авторських свідоцтв у співавторстві зі студентами

1. Всеукраїнська олімпіада зі спеціальності – не проводилась.

2. Участь у конкурсах
І місце на всеукраїнському конкурсі наукових робіт Омельченко Андрій СР-19-1 науковий керівник проф.Романовська Л.І.

3. Участь у конференціях:

3.1 Участь у конференціях:

Міжрегіональна науково-практична онлайн-конференція студентів, аспірантів та молодих учених 16 березня 2023 року Київ-Хмельницький-Полтава-Чернівці

 1. Поліжак Д.І, Синюк Н.В. «Зміст та методи соціального супроводу прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу соціальними службами»

3.2. Всеукраїнська наукова конференція здобувачів вищої освіти та молодих учених «Особистість у фокусі соціогуманітарних, педагогічних та психологічних наук» (26-27 жовтня 2023 року, Полтава – Лубни – Миргород).

 1. Гвоздій  Д., Синюк Н. «Організація діяльності у сфері протидії домашньому насильству»
 2. Кицан В., Синюк Н. «Аналіз реалізації прав громадян на звернення щодо пенсійного законодавства в місті Хмельницькому»
 3.  Копалко П., Синюк Н. «МЕТОДИ ЗАПОБІГАННЯ ТА БОРОТЬБИ З КІБЕРБУЛІНГОМ»

4. Публікації студентів

4.1. Статті викладачів кафедри СРСП у співавторстві зі студентами:

 1. Багрій В.Р., Романовська Л.І. До питання розвитку ЖИТТЄСТІЙКОСТІ студентської молоді.
 2. Баранюк В.С., БРИНДІКОВ Ю.Л. КАПЕЛАН ЯКІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОТРЕБ КОМБАТАНТІВ.
 3. Бартківа К. О., ОВОД Ю.В. ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА З ЖІНКАМИ ТА СІМ’ЯМИ, ЯКІ МАЮТЬ РИЗИК ВІДМОВИ ВІД ДИТИНИ.
 4. Будзінська А. О., ОВОД Ю.В.  ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ У ПРОЦЕСІ РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСІБ З ПСИХІЧНИМИ РОЗЛАДАМИ.
 5. В’язовецький В.С., ШЕРЕМЕТ А.М.  чинники розвитку у майбутніх соціальних педагогів здатності долати професійні труднощі.
 6. Галачинська С.В., ОЛІЙНИК К.С. СОЦІАЛЬНА АНІМАЦІЯ ЯК АЛЬТЕРНАТИВА НЕФОРМАЛЬНИМ ОБ’ЄДНАНЯМ В МОЛОДІЖНОМУ СЕРЕДОВИЩІ.
 7. Гвоздій Д. І., СИНЮК Н.В. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЩОДО ПРОФІЛАКТИКИ ТА ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ НА ПРИКЛАДІ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ОБЛАСНОГО ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ.
 8. Гончаренко Є.С., БРИНДІКОВ Ю.Л. СОЦІАЛЬНА РОБОТА З ПОСТРАЖДАЛИМИ ВІД ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА.
 9. Гураль Н. С., РОМАНОВСЬКА Л.І. деякі АСПЕКТИ ОрганізаціЇ СоціальнОЇ роботИ з сім’ями, в яких виховуються діти під опікою та піклуванням.
 10. Жабенко О. В., ГОЛОВА Н.І. КОУЧИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ.
 11. Завадська М.В., РІДКОДУБСЬКА Г.А. ПРОБЛЕМИ КОМП’ЮТЕРНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ ТА ПОШУК ШЛЯХІВ ЇЇ ПРОФІЛАКТИКИ.
 12. Ілюшик А. П., РІДКОДУБСЬКА Г.А. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ З ПІДЛІТКАМИ В ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ.
 13. Кель В. С., ЯКУБОВА Л.А. РОБОТА СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА З РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОСТІ ПІДЛІТКІВ.
 14. Кицан В.О., СИНЮК Н.В. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ОРГАНІВ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ.
 15. Копалко П.І., СИНЮК Н.В. КІБЕРБУЛІНГ: ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА НАСЛІДКИ.
 16. Кравець О. В., РОМАНОВСЬКА Л.І. ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ГУРТКІВ В ЦЕНТРАХ ПО РОБОТІ З ДІТЬМИ ТА ПІДЛІТКАМИ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ
 17. Мялькін Н.С. ГОЛОВА Н. І. СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ОПІКУНСЬКОЇ СІМ’Ї
 18. Остапова Л.Д., ОВОД Ю.В. ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТ СПЕЦІАЛІСТА СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ.
 19. Пшенична О.І., РОМАНОВСЬКА Л.І. ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ У ДОШКІЛЬНОМУ ДИТИНСТВІ.
 20. Рошка К.М., ГОЛОВА Н.І. МЕДІАЦІЯ ЯК СОЦІАЛЬНА ТЕХНОЛОГІЯ ПОСЕРЕДНИЦТВА У КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЯХ.
 21. Саранчук І.М. ОВОД Ю.В. НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДІТЕЙ ЯК УСТАНОВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ.
 22. Старинський О.С., РІДКОДУБСЬКА Г.А. РОБОТА СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА З ЛЮДЬМИ ПОХИЛОГО ВІКУ.
 23. Сторожук О.А., ЯКУБОВА Л.А. РОБОТА СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА В ОБ’ЄДНАНІЙ ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ
 24. Толста А., Овод Ю.В. ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ РОБОТИ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА З ДІТЬМИ-ЖЕРТВАМИ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА. Збірник матеріалів конференції (тези) «Розвиток та становлення особистості в умовах трансформаційних процесів»
 25. ШУРГАЙ І.О.,БРИНДІКОВ Ю.Л. СОЦІАЛЬНА РОБОТА З КОМБАТАНТАМИ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ.

Публікацій студентів, підготовлених самостійно (без викладачів) :

Актуальні питання соціальної роботи: надбання, проблеми, перспективи: Збірник наукових праць студентів та викладачів / голова редколегії Бриндіков Ю.Л.; відповідальна за випуск Синюк Н.В../ Хмельницький нац. ун-т., каф. соц. роб. і соц. педагог. – Випуск другий – Хмельницький: ФОП Юрчук О.М, 2023. – 160 с.:

 1. НЕЙМАН Л.І. ФУНКЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА В РОЗВИТКУ ГЕНДЕРНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДЛІТКІВ В УМОВАХ ЗАКЛАДІВ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
 2. ПІДГАНЮК М.О. ВИКОРИСТАННЯ КОУЧ-ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПРАКТИЦІ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА
 3. Чудик-Білоусова Н.І. СУТНІСТЬ СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ.

Тези підготовлені спільно з науковими керівниками

ТОЛСТА А., ОВОД Ю.В. ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ РОБОТИ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА З ДІТЬМИ-ЖЕРТВАМИ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА. Збірник матеріалів конференції (тези) «Розвиток та становлення особистості в умовах трансформаційних процесів»

Секція соціальної роботи і соціальної педагогіки 5 травня 2023 р.

Голова секції – Синюк Н.В., доцент

Секретар секції – Нейман Л., ст. гр. СР-19-1

 1. Технології профілактики та локалізації правопорушень підлітків-делінквентів.

Студ. Рабієвська К., гр.СР-19-1.

Наук. керівник – проф. Бриндіков Ю.Л.

 1. Технології профілактики та локалізації правопорушень підлітків-делінквентів.

Студ. Рабієвська К., гр.СР-19-1.

Наук. керівник – проф. Бриндіков Ю.Л.

2. Мотиваційне поле студента як передумова його успішності.

Студ.  Захаров В., гр. СРм-19-1.

3. Служба медіації як інструмент превенції конфліктів в освітньому середовищі.

Наук. керівник – проф. Бриндіков Ю.Л. Служба медіації як інструмент превенції конфліктів в освітньому

Студ. Томчишена Д., гр. СР-19-1.

Наук. керівник – проф. Бриндіков Ю.Л.

4Технології миробудування у закладах середньої освіти.

Студ. Кузнєцова А., гр.СРК-22.

Наук. керівник – проф. Данильчук Л.О.

5.Роль медіації у соціально-педагогічній діяльності.

Студ. Чорна М., гр. СРК-20-1.

Наук. керівник – проф. Данильчук Л.О.

6. Професійна діяльнсть соціального педагога в умовах сільського соціуму.

Студ. Кривко А., гр. СР-19-1.

Наук. керівник – проф. Данильчук Л.О.

7.Робота соціального педагога по профілактиці булінгу в закладах освіти.

Студ. Підганюк М., СР-19-1.

Наук. керівник – проф. Рідкодубська Г.А. 

8.Технології роботи працівника соціальної сфери в закладах інституційного виховання.

Студ. Нікітін М., СР-19-1.

Наук. керівник – проф. Рідкодубська Г.А. 

9.Проблеми адаптації та соціалізації дітей, переселених із зони бойових дій.

Студ. Корольова О., СР-19-1

Наук. керівник – проф. Романовська Л.І.

10.Значення професійних  та особистих якостей соціального педагога у організації навчально-виховного процесу.

Студ. Омельченко А., СР-19-1

Наук. керівник – проф. Романовська Л.І.

11.Соціально-психологічні технології реабілітації особистості.

Студ. Пінькевич К., СР-19-1

Наук. керівник – проф. Романовська Л.І.

12.Творчий процес у соціальній роботі під час вивчення курсу «Інноваційні моделі надання соціальних послуг».

Студ. Майданюк Д., СРК 20-1,

Наук.керівник – доц. Багрiй В.Н.

13.Особливості діяльності соціального працівника з біженцями та мігрантами в Украіні.

Студ. Галачинська С., гр. СРм-22-1.

Наук. керівник – доц. Голова Н.І.

14.Напрями діяльності соціального працівника з сім’ями зі статусом ВПО

Студ. Шургай І., гр. СРмз-22-1.

Наук. керівник – доц. Голова Н.І.

15.Врахування соціальним працівником варіативності стосунків з клієнтом у процесі соціального супроводу.

Студ. Гураль Н., гр. СРм 22-1.

Наук. керівник – доц.  Овод Ю.В.

16.Модель соціальної роботи з сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Студ. Копалко П., гр. СРм-22-1.

Наук. керівник – доц. Овод Ю.В.

17.Творчий потенціал як інструмент для формування особистості дитини.

Студ. Процак Н., гр. СР-19-1.

Наук. керівник – доц. Олійник К.С.

18.Системне реагування на потреби дітей, які повертаються до біологічних сімей.

Студ. Остапова Л., гр. СРм-22-1.

Наук. керівник – доц. Шеремет А.М.

19.Роль соціального педагога в формуванні гендерної культури підлітків з неповних сімей в умовах закладів середньої освіти.

Студ. Нейман Л., гр. СР-19-1.

Наук. керівник – доц. Синюк Н.В.

20.Методи соціального супроводу прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу соціальними службами.

Студ. Поліжак Д., гр. СР-19-1.

Наук. керівник – доц. Синюк Н.В.

21.Робота соціального педагога з багатодітною сім’єю.

Студ. Лукашук А., гр. СР-19-1.

Наук. керівник – доц. Якубова Л.А. 

Науково-дослідна робота студентів кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького національного університету за 2022 рік

Кількість студентів, що приймають участь у науково-дослідній роботі – 32.

Форми залучення студентів до наукової роботи – виступи з доповідями на наукових конференціях, науково-методичних онлайн-семінарах, вебінарах, круглих столах, опублікування статей та тез в наукових журналах.

Інформація про студентів, що брали участь у конференціях (крім секційних засідань щорічної університетської конференції за підсумками науково-дослідної роботи Секції соціальної роботи і соціальної педагогіки. 25 травня 2022 p., з 10-00 zoom конференція: 587 017 3476, код доступа: 121212 – 20 студентів):

Мельник С., науковий керівник – проф. Бриндіков Ю., ХНУ (м. Хмельницький, 27-28 жовтня 2022 p.),

III Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Професійна підготовка фахівців соціальної сфери: надбання, проблеми, перспективи»

Форми та методи соціально-педагогічної діяльності в закладах дошкільної та середньої освіти.

Мельник С., науковий керівник – проф. Бриндіков Ю., ХНУ (м. Хмельницький, 15 вересня 2022 p.),

ІІ науково-методичний онлайн-семінар з міжнародною участю «Відповідальне батьківство XXI століття»

Формування відповідального батьківства у сучасної молоді.

Прийма О., науковий керівник – проф. Романовська JL, ХНУ (м. Хмельницький, 27-28 жовтня 2022 p.),

ІІ Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Професійна підготовка фахівців соціальної сфери: надбання, проблеми, перспективи»

Професійний стрес як складова емоційної та психологічної стійкості особистості.

Прийма О., науковий керівник – проф. Романовська JL, ХНУ (м. Хмельницький, 15 вересня 2022 p.),

ІІ науково-методичний онлайн-семінар з міжнародною участю «Відповідальне батьківство XXI століття»

Стресостійкість майбутніх соціальних працівників як необхідний компонент професійної діяльності.

Дроздова А., науковий керівник – доц. Овод Ю., ХНУ (м. Хмельницький, 27-28 жовтня 2022 p.),

ІІ Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Професійна підготовка фахівців соціальної сфери: надбання, проблеми, перспективи».

ЗМІСТ ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА ІЗ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИМИ ОСОБАМИ

Дроздова А., науковий керівник – доц. Овод Ю., ХНУ (м. Хмельницький, 15 вересня 2022 р.),

ІІ науково-методичний онлайн-семінар з міжнародною участю «Відповідальне батьківство XXI століття»

Внутрішньо переміщені особи як особлива категорія роботи соціального працівника в процесі соціально-психологічного супроводу.

Нейман Л., науковий керівник – доц. Синюк Н., ХНУ (м. Хмельницький, 27-28 жовтня 2022 р.),

ІІ Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Професійна підготовка фахівців соціальної сфери: надбання, проблеми, перспективи»

Тендерний підхід у вихованні підлітків з неповних сімей в освітньому процесі закладів загальної середньої освіти.

Підганюк М., СР-19-1, Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» Науково-дослідний центр проблем соціальної педагогіки та соціальної роботи Національної академії педагогічних (10 – 11 листопада 2022 р., Полтава – Лубни – Миргород), Всеукраїнська наукова конференція здобувачів вищої освіти та молодих учених ОСОБИСТІСТЬ У ФОКУСІ СОЦІОГУМАНІТАРНИХ, ПЕДАГОГІЧНИХ ТА ПСИХОЛОГІЧНИХ НАУК Добровільне особисте страхування як елемент соціального захисту громадян

Томчишена Д., СР-19-1, Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» Науково-дослідний центр проблем соціальної педагогіки та соціальної роботи Національної академії педагогічних (10 – 11 листопада 2022 р., Полтава – Лубни – Миргород) Всеукраїнська наукова конференція здобувачів вищої освіти та молодих учених ОСОБИСТІСТЬ У ФОКУСІ СОЦІОГУМАНІТАРНИХ, ПЕДАГОГІЧНИХ ТА ПСИХОЛОГІЧНИХ НАУК Напрями розвитку взаємодії недержавного та соціального страхування в Україні

Чорна М., СРК-20-1, Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» Науково-дослідний центр проблем соціальної педагогіки та соціальної роботи Національної академії педагогічних (10 – 11 листопада 2022 р., Полтава – Лубни – Миргород) Всеукраїнська наукова конференція здобувачів вищої освіти та молодих учених ОСОБИСТІСТЬ У ФОКУСІ СОЦІОГУМАНІТАРНИХ, ПЕДАГОГІЧНИХ ТА ПСИХОЛОГІЧНИХ НАУК Форми забезпечення соціальних прав людини в системі соціальної політики держави

Бугай В., науковий керівник – проф. Данильчук Л.

ХНУ (м. Хмельницький, 27-28 жовтня 2022 р.),

III Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Професійна підготовка фахівців соціальної сфери: надбання, проблеми, перспективи»

До проблеми адаптації безробітної молоді в умовах центрів зайнятості

Чорна М., науковий керівник – проф. Данильчук Л.

ХНУ (м. Хмельницький, 27-28 жовтня 2022 р.),

III Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Професійна підготовка фахівців соціальної сфери: надбання, проблеми, перспективи»

Можливості реалізації коучингу в соціономічній сфері

Підганюк М., науковий керівник – проф. Рідкодубська А.

ХНУ (м. Хмельницький, 27-28 жовтня 2022 p.),

III Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Професійна підготовка фахівців соціальної сфери: надбання, проблеми, перспективи»

Соціально-педагогічна профілактика булінгу серед підлітків у освітньому середовищі.

Надіслано Рекомендаційний лист Globalink Research Internship Підганюк М., ст. гр. СР-19-1, науковий керівник доц. Синюк Н. – заявка розглядається

Мельник С., Бриндіков Ю.

Форми та методи соціально-педагогічної діяльності в закладах дошкільної та середньої освіти. Професійна підготовка фахівців соціальної сфери: надбання, проблеми, перспективи: Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції (м. Хмельницький, 27- 28 жовтня 2022 року)/Ред. клегія: Бриндіков Ю. (голова) та ін./ М-во освіти і науки України, Хмельницький нац. ун-т., каф. соц. роб. і соц. педагог. – Хмельницький: ХНУ, 2022. С. 69-71.

Мельник С., Бриндіков Ю. Формування відповідального батьківства у сучасної молоді. Відповідальне батьківство XXI століття : зб. наук, праць за матер. науково-методичного онлайн-семінару Хмельницький. 2022. С. 107-110.

Прийма О., Романовська JI. Професійний стрес як складова емоційної та психологічної стійкості особистості/ Професійна підготовка фахівців соціальної сфери: надбання, проблеми, перспективи: Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції конференції (м. Хмельницький, 27-28 жовтня 2022 року)/Ред. голегія: Бриндіков Ю. (голова) та ін./ М-во освіти і науки України, Хмельницький нац. ун-т., каф. соц. роб. і соц. педагог. – Хмельницький: ХНУ, 2022. – с.53-57.

Прийма О., Романовська Л. Стресостійкість майбутніх соціальних працівників як необхідний компонент професійної діяльності. Відповідальне батьківство XXI століття : зб. наук, праць за матер. II науково-методичного онлайн-семінару з міжнародною участю (м. Хмельницький, 15 вересня 2022 р.) / за ред. Л. О. Данильчук. Хмельницький : 2022. С. 133-137.

Дроздова А., Овод Ю. Внутрішньо переміщені особи як особлива категорія роботи соціального працівника в процесі соціально-психологічного супроводу. Відповідальне батьківство XXI: зб. наук, праць за матер. II науково-методичного онлайн-семінару (Хмельницький, 15 вересня 2022р.)/ за ред. Л.О.Данильчук. Хмельницький, 2022. С. 47-50

Нейман Л., Синюк Н. Тендерний підхід у вихованні підлітків з неповних сімей в освітньому процесі закладів загальної середньої освіти. Професійна підготовка фахівців соціальної сфери: надбання, проблеми, перспективи: Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції конференції (м. Хмельницький, 27-28 жовтня 2022 року) / Ред. голегія: Бриндіков Ю. (голова) та ін./ М-во освіти і науки України, Хмельницький нац. ун-т., каф. соц. роб. і соц. педагог. – Хмельницький: ХНУ, 2022. С. 104-108

Чорна М., Данильчук Л. Можливості реалізації коучингу в соціономічній сфері Професійна підготовка фахівців соціальної сфери: надбання, проблеми, перспективи:

Матеріали  III Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції конференції

(м. Хмельницький, 27-28 жовтня 2022 року)/Ред. голегія: Бриндіков Ю. (голова) та ін./ М-во освіти і науки України, Хмельницький нац. ун-т., каф. соц. роб. і соц. педагог. – Хмельницький: ХНУ, 2022. С. 164-167.

Підганюк М., Рідкодубська А. Соціально-педагогічна профілактика булінгу серед підлітків у освітньому середовищі

Професійна підготовка фахівців соціальної сфери: надбання, проблеми, перспективи:

Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції конференції (м. Хмельницький, 27-28 жовтня 2022 року) / Ред. голегія: Бриндіков Ю. (голова) та ін./ М-во освіти і науки України, Хмельницький нац. ун-т., каф. соц. роб. і соц. педагог. – Хмельницький: ХНУ, 2022. С.111-115.

Бугай В., Данильчук Л. До проблеми адаптації безробітної молоді в умовах центрів зайнятості

Професійна підготовка фахівців соціальної сфери: надбання, проблеми, перспективи:

Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції конференції (м. Хмельницький, 27-28 жовтня 2022 року) / Ред. голегія: Бриндіков Ю. (голова) та ін. / М-во освіти і науки України, Хмельницький нац. ун-т., каф. соц. роб. і соц. педагог. – Хмельницький: ХНУ, 2022. С.167-171.

Заходи, що проведені кафедрою з метою активізації науково-дослідної роботи студентів підтримки молоді, створення умов для її творчого зростання (назва заходу, його рівень, кількість учасників, ЗВО, що брали участь у заході, тощо).

– II науково-методичний онлайн-семінар з міжнародною участю «Відповідальне батьківство XXI століття» (Хмельницький, 15 вересня 2022 р. (ХНУ). Співорганізатори та учасники:

Науково-дослідна лабораторія «Креативної педагогіки та зв’язків із громадськістю» кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки Хмельницького національного університету, Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки «Полісся», Житомирський державний університет імені Івана Франка, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» (м. Полтава), Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно економічного університету, Міжрегіональна Академія управління персоналом, Академія праці, соціальних відносин і туризму, Коростишівський педагогічний фаховий коледж імені І. Я. Франка, Комунальний заклад вищої освіти «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського», Прешовський університет, м. Прешов, Словаччина, Муніципальна загальноосвітня початкова школа, м. Клеве, Німеччина, Соціально-психолого-медичний науково-практичний центр Комунального некомерційного підприємства «Тернопільська обласна клінічна психоневрологічна лікарня»

III Всеукраїнська онлайн-конференція “Професійна підготовка фахівців соціальної сфери: надбання, проблеми, перспективи. (Хмельницький, 27-28 жовтня 2022 року (ХНУ) Співорганізатори та учасники: Міністерство освіти і науки України, Хмельницький національний університет, Хмельницька міська державна адміністрація, Хмельницький міський Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» (м. Київ).

– Міжрегіональний науково-методичний онлайн-семінар «Теоретико-практичні засади партнерської взаємодії соціономічної та освітньої сфер (Хмельницький, 26 квітня 2022 р. (ХНУ). Співорганізатори та учасники: Науково-дослідна лабораторія «Креативної педагогіки та зв’язків із громадськістю» кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького національного університету, Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки «Полісся», Житомирський державний університет імені Івана Франка, Кафедра соціальної педагогіки ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» (м. Старобільськ), кафедра соціальної роботи, управління і педагогіки Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Національний університет «Одеська політехніка», Львівський державний університет внутрішніх справ, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради, Коростишівський педагогічний фаховий коледж імені І. Я. Франка, Комунальний заклад вищої освіти «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського», Громадська організація «Центр суспільних інновацій і партнерства «Успіх!»», Громадська організація «Молодіжна організація «Нове життя»», Громадська організація «Ініціатива Дій»

– Всеукраїнський науково-методичний семінар-марафон з міжнародною участю «Дитинство: сучасні реалії, виклики, перспективи» (Хмельницький, 31 травня 2022 р. (ХНУ). Співорганізатори та учасники: Науково-дослідна лабораторія «Креативної педагогіки та зв’язків із громадськістю» кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького національного університету, Волинський національний університет імені Лесі Українки, Західноукраїнський національний університет, Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно економічного університету, Коростишівський педагогічний фаховий коледж імені І.Я. Франка, Житомирської обласної ради Прешовський університет, м. Прешов, Словаччина, Професійний технологічний коледж Гуанчжоу Перл-Рівер (Китай)