Перейти до вмісту

Результати впровадження ГО «Ліга соціальних працівників України» проєкту Представництва Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні «Забезпечення системного реагування на потреби дітей, які повернулися до біологічних сімей з інтернатних закладів, та дітей групи ризику» в Хмельницькій області станом на 12 березня 2024 року

Діяльність у Проєкті розпочата з червня 2023 року. Проєкт реалізується в Хмельницькій області, промоніторено 1100 сімей. За період від початку діяльності здійснено наступні заходи:

Подано близько 63 резюме, з яких відібрано 55 фахівців із соціальної роботи, які пройшли навчання. Підготовлено 2 тренера, які пройшли онлайн-навчання «Особливості соціальної роботи фахівця із соціальної роботи з дітьми, які повернулися із інституційних закладів або перебувають під час впровадження роботи у Хмельницькій області ГО «Ліга соціальних працівників України» проєкту Представництва Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ).

Здійснено моніторинг 1100 сімей у 30 територіальних громадах області, до роботи залучено 55 фахівців із соціальної роботи, які здійснили оцінку потреб 650 сімей. До участі у проєкті залучено 828 дітей, з яких 183 дитини повернуті з інтернат них закладів, 645 перебувають під опікою.

9 фахівців пройшли навчання та взяли участь у тренінгу для трененрів «Батьківство без гендерних стереотипів» Представництва Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.

Провелено індивідуальні консультування юрисконсультом задля надання правової допомоги та консультацій як фахівцям з соціальної роботи, так і батькам / законним представникам дітей щодо яких відкрито ведення випадку.

Проведено 6 групових супервізійних зустрічей для фахівців соціальної роботи, у яких прийняли участь 55 ФСРів. Надано 15 індивідуальних консультацій супервізорами.

Складено уточнені списки, взято до роботи 828 дітей із 650 сімей у 30 громадах області; складено 828 акти оцінки потреб дитини; відкрито 248 кейси з 10 грудня 2023 року; 256 кейси були у роботі; 572 кейс закрито з позитивним результатом; протягом лютого місяця фахівцями із соціальної роботи проведено 60 візитів у сім’ї, складено індивідуальні плани роботи з сім’ями; забезпечено послугою соціальний супровід 295 сімей. Опрацьовано типові документи фахівця із соціальної роботи та законодавчої бази.

Другий етап проєкту містить 152 кейси, оскільки під час роботи з’ясовано, що  і батьки / опікуни і їхні діти потребують систематичної допомоги у вирішенні різнопланових питань. Крім того, вищезазначені сім’ї є вразливими категоріями населення, тому потребують особливої уваги та активізації роботи з метою запобігання переохолодженню та загибелі від переохолодження у зимовий період 2023 / 2024 року, надання індивідуальної психологічної допомоги дітям й опікунам, у зв’язку з систематичними атаками ворога Хмельницької області.

З метою підвищення ефективності надання соціальних послуг, фахівцями із соціальної роботи проведено ряд робочих зустрічей із надавачами соціальних послуг та з уповноваженими органами у сфері надання соціальних послуг територіальних громад. Налагоджена співпраця зі Службою у справах дітей, центрами надання соціальних послуг, територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг), управліннями соціального захисту населення, дільничними офіцерами.

За результатами аналізу охоплених у проєкті дітей необхідно зазначити, що основною причиною перебування дітей в інтернатних закладах є складні життєві обставини через безвідповідальне батьківство, яке в свою чергу породжене тим, що батьки дітей виховувались або у інтернатних закладах або у черговому поколінні сімей, що перебували у СЖО; характеризувались нестабільним фінансовим становищем, відсутністю роботи (особливо у сільській місцевості), алкогольною залежністю батьків, яка погано впливає на виховання дітей, відсутністю засобів для дистанційного навчання та недостатньо розвинутою можливістю інклюзивного навчання. Основні причини перебування дітей у інтернатних закладах зображено на діаграмі.

За результатами діяльності фахівців із соціальної роботи більшість дітей залишились у біологічних сім’ях, проте є діти, які все таки за станом здоров’я і СЖО перебувають в інтернатних закладах. Необхідно проводити роботу з цими сім’ями.

За результатами оцінки потреб виявлено, що для забезпечення якісного життя дітей в опікунських сім’ях та дотримання майнових та житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування необхідно продовжувати роботу з сім’ями, зокрема, залучати можливості юридичної допомоги.

З територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг), центрами надання соціальних послуг обговорено механізми спільної роботи у ведені кейсів складних випадків, що потребують в подальшому отримання соціальних послуг відповідно до державних стандартів:

Консультування:

• проведено індивідуальні консультації з дітьми, надано поради та рекомендації щодо взаємодії зі своїми батькам / опікунами для вирішення конкретних проблемних питань;

• надана допомога з аналізу життєвої ситуації, визначенні основних проблем, шляхів їх вирішення;

• проведена індивідуальна робота з батьками / опікунами, а саме: надано рекомендації щодо психологічної та емоційної підтримки дітей для створення благополучного сімейного середовища.

Інформування:

• проінформовано батьків, опікунів / піклувальників щодо необхідності задоволення первинних потреб дитини (фізіологічні потреби та потреби у безпеці і захисті) та соціальних потреб дитини (потреба в належності та любові, почуття соціальної взаємодії, прихильності та підтримки);

• надано інформацію стосовно проблеми домашнього насильства, насильства в учнівському середовищі, роз’яснено алгоритм дій в разі вчинення насильства в сім’ях;

• надано інформацію з питань соціального захисту населення, роботи надавачів соціальних послуг, умов отримання даних послуг;

• надано інформацію щодо можливості отримання безкоштовної правової допомоги;

Усім сім’ям надавалися послуги згідно потреби отримувачів та відповідно складених індивідуальних планів роботи.

У процесі роботи з отримувачами послуг, фахівцями із соціальної роботи наголошується на важливості перебування дітей в сім’ях, адже сім’я виступає первинним мікросередовищем дитини, відіграє вирішальне значення у формуванні її особистості, забезпечує фізичний, емоційний, розумовий розвиток дитини, формує її статеву ідентифікацію та ціннісні орієнтації, розвиває її здібності та потенційні можливості, забезпечує дитину почуттям захищеності, безпеки, любові та поваги, сприяє оволодінню дитиною основними соціальними та моральними нормами.

Зважаючи на сучасні загрози і виклики, особливу увагу приділено для внутрішньо переміщених сімей та дітей, яким притаманні такі негативні явища як бідність, розірваність соціальних зв’язків, відсутність житла, роботи, психологічні травми.

У роботі з опікунськими сім’ями, при наданні допомоги безпосередньо сім’ї та опікунам, застосовувались такі види індивідуальної роботи телефонні розмови, очні бесіди, індивідуальні візити в сім’ю, інтерв’ювання, консультування, сформований запит на надання гуманітарної допомоги.

У ході роботи виявлено проблеми з якими довелося стикатися опікунам,

серед них:

1.Складнощі у вихованні дітей, особливо якщо діти мали травми і негативний досвід.

2. Різниця поколінь: люди пенсійного віку нерідко далекі від потреб сучасного світу щодо розвитку та виховання дітей, надто підлітків, яким необхідна особлива увага та особливий підхід.

3. Способи самоствердитися підлітками: підлітки намагаються довести дорослим свою значимість та незалежність від них, що іноді проходить досить радикально (втечі з дому, пристрасть до шкідливих звичок, шкільні прогули, конфлікти з дорослими, агресія у спроби втрутитися приватне життя).

Позитивний досвід:

У роботі з даними сім’ями, дотримувались свого особистісного переконання, що кожна сім’я потребує підтримки та повинна отримати шанс змінитися на краще. Завдяки спільним зусиллям усіх залучених фахівців, в сім’ях, де дітей було повернуто до матерів з закладу інституційного догляду, спостерігаються позитивні зміни. В ході роботи з сім’ями, після спільного аналізу життєвої ситуації, визначення основних проблем, особливу увагу звертали на допомогу у формуванні позитивної мотивації батьків, зняття емоційної напруги, розробку заходів повсякденних труднощів і стресових ситуацій. Батьки щиро та відверто говорять про свої проблеми, за необхідності звертаються до спеціалістів за допомогою, налагодили довірливі та теплі стосунки зі своїми дітьми, стараються створити належні умови для комфортного проживання та розвитку дітей. Діти відвідують дитячий садочок та школу на території МТГ. Позитивні зміни свідчать про ефективність роботи з дітьми та опікунами / піклувальниками та підкреслюють важливість надання комплексної підтримки сім’ям у вирішенні їхніх поточних проблем. У майбутньому слід працювати над розвитком цих позитивних змін та розглядати можливості для подальшого залучення ресурсів та підтримки для забезпечення довгострокового успіху сімей та дітей.

У роботі з опікунськими сім’ями та біологічними сім’ями, при наданні допомоги безпосередньо сім’ї та опікунам, застосовувались такі види індивідуальної роботи як телефонні розмови, очні бесіди, індивідуальні візити в сім’ю, інтерв’ювання, консультування, сформований запит на надання гуманітарної допомоги.

В рамках послуги соціального супроводу проводилася робота щодо допомоги у створенні та підтримці позитивного соціально-психологічного клімату сімей, навичок виховання та догляду за дітьми, особлива увага приділялася способам успішної взаємодії опікунів / піклувальників з дітьми-підлітками.

Протягом діяльності проєкту для роботи з дітьми залучались наступні представники уповноважених органів громади: фахівці міських Кризових Центрів, фахівці соціальної роботи територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг), спеціалісти та фахівці освітянської сфери, директори інклюзивно-ресурсних центрів, міськрайонних благодійних фондів «Карітас», міськрайонних організацій Товариства Червоного Хреста України, приватні підприємці. Для роботи з опікунами залучені спеціалісти Управління соціального захисту населення виконавчих комітетів міської ради, начальники відділів захисту прав дітей та начальники відділів опіки та піклування служби у справах дітей , спеціалісти управлінь освіти , фахівці міських Кризових Центрів фахівці аграрно-промислових ліцеїв, фахівці медичної галузі, директори музичних шкіл, міськрайонних організацій Товариства Червоного Хреста України, приватні підприємці .У мережі фейсбук та сайтах урядових організацій розміщені статті про заходи та благодійні акції за підтримки соціальних партнерів та важливість даного проєкту та виховання дитини у сім’ї.

Проблема, які озвучують батьки :

  • територіальні громади знаходяться близько від обласного центру, де розташований інтернат; в інтернатах дуже багато різних гуртків, де дитина може знайти для себе щось цікаве, адже розвиток для дитини дуже важливий. Возити на гуртки дітей до міста у батьків немає змоги бо вони працюють. Проведена зустріч із начальником відділу освіти районів не дало результатів. Запропонували хоча б шкільний автобус, який возить дітей до школи, змінити графік від’їзду, аби діти могли займатися на різних спортивних секціях (ще збереглися спортшколи, де можна безкоштовно займатися дітям) чи гуртках.
  • вчителі не хочуть їздити до села, сільські вчителі не бояться за своє місце, немає конкуренції.
  • в опікунів часто не вистачає фінансових можливостей привозити дітей на консультації до лікарів.

Проблемні питання , які зазначають фахівці із соціальної роботи :

  • складна матеріальна ситуація, коли батьки не мають відповідних коштів для забезпечення первинних потреб своєї дитини;
  • невідповідальне батьківство, споживацький спосіб життя;
  • більшість дітей, які навчаються у спеціальних навчальних закладах і цілодобово перебувають в них, потребують навчання в інклюзивних класах в зв’язку з вадами здоров’я, тому батьки вважають навчання в місцевих загальноосвітніх школах неможливим. Громади не мають змоги ввести додаткові посади вчителів для інклюзивної освіти. А спеціалісти із районного чи обласного центру не хочуть приїжджати у віддалені села для навчання і через низьку заробітну плату;
  • на час опалювального періоду  велика проблема з відсутністю твердого палива (дров), яких потребує більшість сімей.