Перейти до вмісту

Студентка спеціальності “Соціальна робота” успішно пройшла навчальну практику за кордоном

В межах міжнародної навчальної та академічної мобільності студентів спеціальності “Соціальна робота”, студентка 3 курсу Майданюк Дарія  успішно пройшла навчальну практику в період з лютого по березень 2023 року на базі Громадської організації «Міжнародна українська школа» в м. Вільнюс (Литовська республіка).

Мета навчальної практики полягала в закріпленні та поглибленні теоретичних знань, отриманих в процесі вивчення відповідних дисциплін за освітньо-професійною програмою “Соціальна робота. Соціальна педагогіка та коучинг”, практичному відпрацюванні навичок організації та проведення соціально-педагогічних заходів у освітніх  закладах та соціальних установах, соціально-педагогічного діагностування та корекції у вибраному місці проходження практики, а також надання кваліфікованої соціально-педагогічної підтримки дітям  у саморозвитку та самореалізації.

Громадська організація «Міжнародна українська школа» в м.Вільнюс  є філією української МУШ, яка була заснована у Києві у 2006 році. Школа дає можливість дітям здобути початкову, базову та повну середню освіту у очному, дистанційному форматі, а також екстерном.

ГО «Міжнародна українська школа» функціонує в м. Вільнюс (Литва) на базі Вільнюської школи імені Льва Карсавіна (Vilniaus Levo Karsavino mokykla). Сама школа працює за програмами Міністерства освіти і науки України та відповідає нормативно правовій базі, якою керуються українські фахівці соціально-психологічної служби. Навчання у ГО «Міжнародна українська школа» в м. Вільнюс відбувається українською мовою, а випускники мають змогу здобути атестат державного зразка і вступити до закладів вищої освіти як в Україні, так і в Литві та інших європейських країн.

Соціально-психологічна служба в ГО «Міжнародна українська школа» призначена для організації активної співпраці як адміністрації, педагогів, учнів та батьків між собою, так і зовнішніх соціальних структур із ними для надання реальної кваліфікованої, всебічної та своєчасної допомоги дітям. Основними напрями роботи соціально-психологічної служби ГО «Міжнародна українська школа» в м. Вільнюс є:

  • Виявлення соціальних та особистісних проблем дітей різного віку та їхніх батьків;
  • Психолого-педагогічне просвітництво з метою створення оптимальних умов взаєморозуміння в сім’ї, в соціумі;
  • Раннє виявлення та попередження факторів девіантної поведінки в учнів;
  • Встановлення причин девіантної поведінки дітей та підлітків, причин соціального неблагополуччя сім’ї;
  • Надання кваліфікованої соціально-педагогічної допомоги дитині у саморозвитку, самопізнанні, самооцінці, самоствердженні, самореалізації;
  • Посилення позитивних впливів та нейтралізація чи перемикання негативних впливів соціального середовища;
  • Використання арсеналу правових норм для захисту прав та інтересів особистості.

         Під час проходження студенткою навчальної практики на посаді соціального педагога були виконані наступні поставлені завдання: ознайомлення з структурою, основними завданнями та напрямами роботи соціально-психологічної служби в ГО «Міжнародна українська школа» в м. Вільнюс; опрацьовано нормативно-правову базу та наявний діагностичний та корекційний інструментарій соціального педагога громадської організації; проведено комплексну діагностику емоційної сфери дітей молодшого шкільного віку, які пережили воєнні дії в Україні та здійснено аналіз результатів діагностичної роботи; надано рекомендації батькам для покращення емоційного стану дітей молодшого шкільного віку, яку пережили воєнні дії в Україні, опрацьовано матеріали навчальної практики та підготовлено звітну документацію.

          Як відзначили керівник  від бази практики директор ГО «Міжнародна українська школа» в м. Вільнюс Внуковська О.Г. та керівник від кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки ХНУ професор Романовська Л.І., студентка групи СРК-20-1 Майданюк Дарія виявила себе як компетентний фахівець, який готовий до розв’язування психологічних і соціально-педагогічних проблем, що виникають в освітньому процесі, швидко адаптується до нових ситуацій, має широкий спектр знань та компетенцій.

         Кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки щиро дякує директору ГО «Міжнародна українська школа» в м. Вільнюс Внуковській О.Г. за надану можливість та створення сприятливих умов для проходження практики на базі закладу та сподіваємося на подальшу співпрацю й партнерство.