Перейти до вмісту

Захист кваліфікаційних  робіт бакалаврів

23 -24 червня 2023 року на кафедрі соціальної роботи і соціальної педагогіки відбувся захист кваліфікаційних робіт бакалаврів зі спеціальності 231 “Соціальна робота”. Це був визначний момент для 21 студента, які успішно пройшли навчальну програму і виявили свою готовність до професійної діяльності у сфері соціальної роботи. та соціальної педагогіки.

Захист кваліфікаційних робіт є важливим заключним етапом у навчанні для майбутніх соціальних працівників та соціальних педагогів, оскільки він дає можливість продемонструвати їхні знання, навички та уміння, отримані протягом усього періоду навчання.

Майбутні бакалаври продемонстрували свої дослідження на актуальні та цікаві теми, що стосуються соціальної та соціально-педагогічної сфер. Вони розглядали проблеми, пов’язані з професійної діяльністю соціального працівника з різними категоріями населення, освітою, здоров’язбереженням, медіацією, соціально-психологічною реабілітацією, соціальним супроводом, насиллям у сім’ї, соціально адаптацією та багатьма іншими.

Кожна кваліфікаційна робота була детально вивчена та обговорена головою комісії – Андрейчак Аллою Федорівною, директоркою Хмельницького обласного Центру соціально-психологічної допомоги, членами комісії – професором Бриндіковим Ю.Л., професором Романовською Л.І., доцентом Овод Ю.В., доцентом Головою Н.І., науковими керівниками, рецензентами, які мали можливість оцінити дослідницьку працю студентів.

Захист кваліфікаційних робіт включав не тільки презентації і захист викладених у роботі теоретико-методичних положень, але й активну дискусію та обмін думками з присутніми. Це створило можливість для студентів показати свою здатність аргументовано висловлювати свої погляди та відповідати на запитання, що стосуються їхніх досліджень.

Бакалаври зі спеціальності 231 “Соціальна робота” продемонстрували досить високий рівень підготовки та професійні навички. Вони проявили велику зацікавленість у соціальній/соціально-педагогічній роботі та готовність виконувати свої обов’язки в цій галузі у складних і викликаючих умовах сучасного соціального середовища.

Кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки пишається своїми студентами та впевнена у їхньому майбутньому успіху. Захист кваліфікаційних робіт був не тільки підсумком навчання, але й початком нової стадії у професійному розвитку молодих фахівців. Випускники-бакалаври  мають унікальну можливість застосувати свої знання та навички у реальних умовах обраної професії, допомагаючи людям та впливаючи на соціальні процеси у сучасній Україні. Бажаємо нашим випускникам відкритих перспектив, успішної професійної діяльності та розвитку у нашій мирній та незалежній Україні!