Перейти до вмісту

Професійна підготовка фахівців соціальної сфери: надбання, проблеми та перспективи

27-28 жовтня 2022 року кафедрою соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького національного університету проведено ІІІ Всеукраїнську науково- практичну онлайн-конференцію «Професійна підготовка фахівців соціальної сфери: надбання, проблеми та перспективи».

В якості партнерів заходу виступили Хмельницька міська державна адміністрація, Хмельницький міський центр соціальних служб, Хмельницький обласний центр соціально-психологічної допомоги, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» (м. Київ), Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Захід було розпочато вітальним словом доктора технічних наук, професора, проректора з наукової роботи Хмельницького національного університету Олега Синюка, який зазначив важливість даного заходу, що сприяє висвітленню низки нагальних питань підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери. О. Синюк вказав на наукову активність педагогів кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки, побажав плідної роботи учасникам конференції.

Л. Станіславова, кандидат філологічних наук, доцент, декан гуманітарно- педагогічного факультету Хмельницького національного університету, привітала науково- педагогічну спільноту, наголосила на полівекторній діяльності кафедри, її здобутках в науці, організації освітнього процесу та волонтерській роботі.

З вітальним словом до учасників звернувся доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького національного університету Юрій Бриндіков. Він також зауважив, що сучасність вимагає від фахівців соціальної сфери чималих знань задля конкурентноспроможності, готовності до продуктивної діяльності. Професор наголосив на недоліках освітньої підготовки та вказав ефективні шляхи вдосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців соціономічної сфери.

В. Поліщук, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, у доповіді зазначила, що соціальна робота виходить за межі традиційного трактування соціальної роботи і стосується усіх сфер суспільного життя. Доповідачка висвітлила глобальні пріоритети соціальної роботи, концептуальні підходи щодо реалізації практики з різними соціально незахищеними категоріями населення.

У своєму виступі Нінель Сидорчук, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри професійно-педагогічної, спеціальної освіти, андрагогіки та управління Житомирського державного університету імені Івана Франка, розповіла про особливості діяльності фахівців соціальної сфери, вказала місце акмеології при підготовці та діяльності фахівців соціальної сфери.

Віра Штифурак, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри права Вінницького торговельно-економічного інституту Державного торговельно-економічного університету, акцентувала увагу на особливостях комунікації спеціалістів соціономічної сфери з клієнтами, розкрила соціально-психологічні аспекти підготовки фахівців соціальної сфери до взаємодії з різними групами клієнтів.

Доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології та педагогіки Хмельницького національного університету Таїсія Комар торкнулась питання профілактики професійного вигорання фахівців соціономічного профілю. Доповідачка зазначила стадії емоційного вигорання, психофізичні та соціально-психологічні симптоми емоційного виснаження, надала рекомендації профілактики стресових станів.

Яна Раєвська, доктор психологічних наук, професор, директор Навчально- наукового інституту психології соціальних наук ПрАТ «ВНЗ «МАУП» (м. Київ), завідувач кафедри психології, у доповіді вказала на необхідність міжпрофесійної взаємодії фахівців соціальної сфери, що сприятиме підвищенню професійних компетентностей, підвищуватиме їх стресостійкість в міжособистісних контактах з клієнтами, сприятиме самореалізації фахівців соціальної галузі.

Директором Хмельницького обласного центру соціально-психологічної допомоги А. Андрейчак було розкрито зміст та принципи роботи закладу. Фахівець поділилась практичними здобутками роботи фахівців центру з різними групами клієнтів в умовах воєнного стану.

Т. Опалюк, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, продемонструвала шляхи формування успішного фахівця соціальної сфери. Доповідачка зауважила на акмеологічній складовій, що спрямована на самоактуалізацію особистості майбутнього фахівця соціальної сфери.

Про роботу Хмельницького міського Центру соціальних служб в умовах воєнного часу розповіла в.о. директора Центру Тетяна Гуранська. Керівник закладу зосередила увагу на проблемних питаннях взаємодії органів державної влади та місцевого самоврядування з соціальними службами у наданні соціальних послуг.

Катерина Загороднікова, соціальний педагог НВК №9 м. Хмельницький, розповіла про роботу з дітьми, що належать до соціально незахищених верств населення. Соціальний педагог зауважила на психолого-емоційних проблемах дітей, поділилась професійними спостереженнями, запропонувала дієві заходи, що сприятимуть оптимізації освітнього процесу, професійному визначенню школярів.

Захід мав продовження у формі онлайн-роботи учасників за секціями.

Прикладна   складова    конференції    (28.10.2022    р.)    містила    семінар-тренінг

«Соціально-психологічна та соціально-педагогічна реабілітація військовослужбовців- учасників бойових дій та членів їх сімей» в рамках реалізації проекту Центр комплексної реабілітації та допомоги військовослужбовцям-учасникам бойових дій «Veteran Простір», який проводив доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького національного університету Юрій Бриндіков. Автор продемонстрував структуру лекції-бесіди, як інструменту когнітивної терапії, проведеної для військовиків (150 осіб) задля профілактики та локалізації посттравматичних стресових розладів. Доповідач розкрив сутність проекту, спрямованого на соціальну реабілітацію учасників бойових дій та членів їх сімей. Здійснено наголос на функціонуванні Центру як фундаментальної бази практики для студентів кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки, кафедри психології та педагогіки, кафедри фізичної терапії, ерготерапії, кафедри права.

Л. Данильчук, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького національного університету, під час проведення майстер-класу запропонувала рекреалогічні ресурси відновлення здоров’я фахівців соціальної сфери. Педагог розкрила природні та інтелектуальні ресурси, що можуть слугувати дієвим рекреалогічним інструментом.

Свій майстер-клас Т. Гудзь, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького національного університету, присвятила тренінговій роботі з підлітками задля формування самоконтролю. Тетяною Гудзь було розкрито принципи та форми роботи авторської студії, зосереджено увагу на самоконтролі та розвитку емоційного інтелекту підлітків як передумови правильного формування особистості.

Завершальним     був     майстер-клас     «Професійна      мобільність      студентів» А. Рідкодубської, доктора педагогічних наук, професора, професора кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького національного університету. Професор розкрила сутність та види соціальної мобільності, провела низку цікавих вправ, які дозволяють проявити професійну компетентність, реалізувати особисті потреби в певному виді діяльності.

Резюмуючи результати заходу, Ю. Бриндіков високо оцінив цікаві доповіді та демонстрацію практичних надбань. Завідувач кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького національного університету виказав сподівання щодо

результатів конференції, які стануть гарним науковим надбанням і допомагатимуть при підготовці кваліфікованих фахівців соціальної сфери.