Перейти до вмісту

Гостьова лекція для магістрів спеціальності  231″Cоціальна робота”з навчальної дисципліни “Методологія та організація наукових досліджень”

Навчальна дисципліна”Методологія та організація наукових досліджень”, що вивчається на І курсі здобувачами другого освітнього рівня “магістр” спеціальності 231 “Соціальна робота”, – є ключовою у різних галузях науки і досліджень. Ця дисципліна відкриває перед студентами світ наукового пізнання та надає інструменти для наукової роботи, в тому числі у сфері соціальної роботи. Вона допомагає студентам розвивати навички критичного мислення, наукової аргументації та важливі принципи доброчесності.

Вивчення даної дисципліни допомагає майбутнім магістрам розвивати навички написання наукових статей, презентації результатів та ведення дискусій у наукових колах, готує здобувачів до ефективної роботи в сучасному науковому середовищі, де важливі як знання конкретної галузі, так і здатність до наукового аналізу, розуміння методів дослідження та етичного ставлення до наукової роботи.

25 жовтня 2023 року студенти  спеціальності 231 «Соціальна робота» в межах вивчення дисципліни “Методологія та організація наукових досліджень” (викладач  д.пед.н., проф. Романовська Л.І.) долучилися до гостьової лекції на тему “Академічна доброчесність у наукових дослідженнях”.

Лектором заходу була кандидат педагогічних наук та виконуюча обов’язки завідувача кафедри соціальної педагогіки ДЗ “Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” Наталія Островська.  Її експертні знання та практичний досвід надали учасникам цінні інсайти щодо важливості академічної доброчесності в наукових дослідженнях.

Викладач Наталія Островська обговорила важливість академічної доброчесності у контексті наукових досліджень. Вона пояснила, що доброчесність включає в себе етичні норми, суворе дотримання правил цитування та посилань, а також відсутність плагіату. Лектор розглянула різні аспекти академічної доброчесності та її важливість для студентів, які ведуть наукові дослідження.

Як фахівець у галузі соціальної роботи Наталія Островська також поділилася своїм власним досвідом наукових досліджень у сфері соцальної роботи та соціальної педагогіки, що додало лекції особистого виміру. Вона запропонувала конкретні поради та стратегії для студентів, які прагнуть бути успішними у науковій галузі та виконувати дослідницьку роботу з високою етикою.

Здобувачі освіти також долучилися до живої дискусії та висловили свої питання та роздуми щодо теми. Це сприяло ще глибшому розумінню матеріалу та обміну думками. Вони відчули важливість ретельності та чесності в наукових дослідженнях, про що висловилися на практичних заняттях після лекції.

Не можемо не відзначити велику роль лектора, Наталії Островської, в цьому процесі. Її зрозуміле пояснення, вміння створити інтерактивне спілкування та надати конкретні приклади з практики вразили студентів. Висловлюємо подяку кандидату педагогічних наук та виконуючій обов’язки завідувача кафедри соціальної педагогіки ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» Наталії Островській за її знання, відданість та професійну відкритість та сподіваємося на подальшу плідну співпрацю.

Людмила РОМАНОВСЬКА
доктор педагогічних наук, професор,
професор кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки